...

Daags na de World mental Health-dag leidde een symposium op de site van het Dr. Guislain Museum in Gent de uitreiking van de award in. Tijdens het debat kwamen heel wat wetenswaardigheden over geestelijke gezondheid naar boven. We laten er enkele op u los. In 2030 zullen mentale problemen de wereld ruim 17 miljard dollar kosten en wordt de verstoring van de psyche doodsoorzaak nummer één. Tussen 50 en 80 procent van de psychiatrische patiënten krijgen vandaag niet de zorgen die ze nodig hebben. De grootste vier psychiatrische ziekenhuizen in de Verenigde staten zijn in feite gevangenissen. Burundi kent één psychiatrische instelling voor 12 miljoen mensen. India schat dat zowat 57 miljoen mensen last hebben van depressie, terwijl er in dat land maar 3.500 psychiaters aan het werk zijn. In de rurale delen van India worden mensen met psychische problemen nog altijd geïsoleerd, sociaal uitgesloten, geketend of opgesloten. Tussen de leeftijd van 15 en 29 jaar is de doodsoorzaak vaak zelfmoord ten gevolge van pestgedrag of sociale druk van leeftijdsgenoten.Anna Chandy, voorzitster van het directiecomité van The Live Love Laugh Foundation, gelooft op dat vlak in de wetenschap: "Door meer kennis en onderzoek op te bouwen rond psychiatrische problemen kunnen we het stigma daarrond geleidelijk aan doorbreken. Betere behandeling en betere omkadering zullen de vooroordelen laten wegdeemsteren."Dokter Husseini Manji, juryvoorzitter van de Dr. Guislain Award, gelooft daarbij ook sterk in de kracht van de nieuwe media: "Jongeren zijn veel meer open dan vroeger. Nieuwe media kunnen jongeren helpen om ze uit hun isolement te halen. Er is een groot tekort aan één-op-éénhelpers. De technologie kan daarbij helpen. Gemiddeld duurt het twaalf jaar vooraleer mensen de juiste diagnose krijgen. Via de nieuwe media kunnen we probleemgedrag sneller detecteren. De technologische revolutie zal veel meer goed dan kwaad doen."50.000 dollarDankzij de achtste Dr. Guislain Award krijgt TLLLF uit India een duwtje van 50.000 dollar in de rug om het werk nog te versterken.Juryvoorzitter Husseini Manji: "We krijgen elk jaar kandidaten van over heel de wereld. Dit jaar hebben we uit de 27 nominaties gekozen voor The Live Love Laugh Foundation. Die stichting levert buitengewone inspanningen om de dialoog rond geestesziekte in India te veranderen. Daarbij focustde organisatie specifiek op stress, angst en depressie. We kozen voor TLLLF vooral omdat ze op zeer korte tijd een grote beweging hebben uitgebouwd. Bovendien nam de stichtster van TLLLF een groot risico door zich te outen met haar depressie. Maar net het gegeven dat het ging om een bekend gezicht in India, heeft de organisatie zo'n boost gegeven. We vinden het belangrijk dat bekende mensen het aandurven om met hun mentale problemen toch naar buiten te komen. Net dat kan een doorbraak betekenen voor veel gewone mensen om de ziekte te destigmatiseren. Hun uitgebreide werk om het leven van individuen in India te verbeteren is niet alleen inspirerend, maar duwt de dialoog over geestelijke gezondheid in de richting van een stigmatiseringsvrije samenleving."Anna Chandy ziet de Breaking the Chains of Stigma-award als een belangrijke internationale erkenning van het werk van TLLLF: "Zo'n grote internationale erkenning ligt niet voor de hand, want we werken zeker niet in de gemakkelijkste omstandigheden. De beloning zal niet alleen onze eigen werking een boost geven. Ik ben ervan overtuigd dat nu ook andere instanties rond psychiatrische problemen in India meer en sneller ons voorbeeld zullen volgen. Wij zijn een zeer jonge organisatie en als wij deze prijs winnen, dan is dat zeker een aanmoediging voor anderen. Om de vooroordelen rond geestesziekte te kunnen doorbreken geloven we trouwens heel sterk in samenwerking. Het Dr. Guislain Museum zelf en de synergie tussen kunst en creativiteit enerzijds en geestesziekte anderzijds inspireert ons sterk om nog meer 'out of the box' te denken bij onze volgende initiatieven."Anisha Padukone, directeur van TLLLF en zus van de stichtster: "Op het hoogtepunt van haar carrière werd mijn zus geconfronteerd met angst en depressie en met het taboe daarrond. Ze vond vooral het gebrek aan informatie en het stigma errond schrijnend. Toen ze genezen was, besloot ze om mensen positief te inspireren. Met de stichting wou ze mensen vooral hoop geven. Ze was de eerste beroemdheid in India die openlijk uitkwam voor haar mentale problemen. Ze heeft daarmee een risico genomen, maar het is goed uitgedraaid. Als ze nu ergens in het openbaar verschijnt, blijkt telkens duidelijk dat de mensen haar niet alleen appreciëren voor haar werk, maar ook voor het werk dat ze verricht rond mentale gezondheid."The Live Love Laugh Foundation heeft in amper vier jaar tijd onder meer 100.000 studenten en 16.000 leerkrachten opgeleid via het 'You are not alone'-programma. Ze financiert jaarlijks de behandeling van meer dan 1.500 patiënten. Om algemene artsen te bereiken en het tekort aan psychiaters in India aan te pakken richtte TLLLF 'Together against depression' op, een programma dat de medische gemeenschap helpt om tekenen en symptomen van geestelijke ziekten bij hun patiënten te identificeren en de nodige behandeling te bieden.www.thelivelovelaughfoundation.org