...

De 65 artsen-bedienden die vorig jaar overbleven, kregen in mei 2017 te horen dat ze 'schijnwerknemers' waren. Ze kregen de keuze. Ze konden zelf ontslag nemen - of wachten op een collectief ontslag. Ze konden wel een contract als zelfstandig arts krijgen.Kind en Gezin organiseert de consultatiebureaus (cb's) niet zelf, dat doen onafhankelijke organisaties - zogenaamde 'organiserende besturen'. Dokter Veerle Baele werkte tot eind vorig jaar bij Kind en Preventie - ze nam ontslag en is ondertussen elders aan het werk. Over het aanbod van Kind en Preventie om na haar ontslag als zelfstandig arts aan de slag te gaan, won ze vorig jaar advies in bij de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie. Die oordeelde in september vorig jaar dat wanneer ze opnieuw aan de slag zou gaan bij Kind en Preventie als zelfstandige, ze kon beschouwd worden als schijnzelfstandige.De Commissie ging uit van de vaststelling dat de inhoud van de samenwerking tussen de arts en Kind en Preventie niet wijzigde. De arts heeft voor de werkzaamheden in het consultatiebureau maar een zeer beperkte autonomie, stelde de Commissie vast. Ze heeft niet de vrijheid haar werk zelf te organiseren en staat onder een hiërarchische controle.Maar volgens Kind en Preventie is er helemaal geen probleem van schijnzelfstandigheid. Het advies van de Commissie Arbeidsrelatie ging over het individuele geval van een arts-bediende en over haar situatie toen, en mag niet veralgemeend worden, stelt directeur Kelly Van Meldert. "Volgens de juridische adviezen die we hebben ingewonnen, zijn onze contracten met zelfstandige artsen in orde." De relatie met zelfstandige artsen verschilt volgens haar wel degelijk van die met artsen-bedienden. "De Commissie doet geen uitspraak over de nieuwe overeenkomsten die wij aangaan met onze artsen."