...

Het EPD - het elektronische patiëntendossier in het ziekenhuis - is aan grondige vernieuwing toe. De eerste gastspreker van dit uitgebreide en druk bijgewoonde colloquium vorige week donderdag was de cio van het UZ Gent, prof. Bart Sijnave. Hij zette even op een rijtje wat de verschillende uitdagingen zijn waarvoor het toekomstgerichte EPD staat.Virtueel en multidimensionaalVirtueel is het sleutelwoord. Virtueel kun je ook interpreteren als 'in the cloud'. Waar de data precies staan doet er eigenlijk niet, zolang ze daar maar veilig beheerd worden. En zolang ze zo breed mogelijk beschikbaar zijn. Op de desktop van de arts bijvoorbeeld, maar ook op zijn tablet en/of smart phone. Virtueel betekent ook multidimensionaal: het EPD heeft verschillende vertakkingen en verschillende pijlers. Er is de koppeling naar het administratieve beheer binnen het ziekenhuis. Maar ook de koppeling naar de buitenwereld: met andere ziekenhuizen, met de huisarts en andere ambulante zorgverleners, en vooral met de patiënt zelf - bijvoorbeeld in het kader van telemonitoring.Multidimensionaal houdt tevens de gegevensuitwisseling in over verschillende platforms: over de eigen portal via de ziekenhuishub, over het eHealth-plaftform, Vitalink,...Het EPD beheert dan ook een grote hoeveelheid data, maar die het systeem moet kunnen integreren om de gebruiker direct inzicht en kennis te bieden, aangepast aan zijn eigen behoefte. Het EPD moet zo ook de participatie van de patiënt vergroten, wat tot efficiëntere zorg moet leiden.Het EPD moet ten slotte vooral leiden tot een grotere kwaliteit van de zorg, die steeds complexer wordt en waaraan ook een steeds groter aantal actoren aan deelnemen.Het EPD ontwikkelen is voor alle betrokkenen een veel complexere zaak dan het lijkt, waarschuwt prof. Sijnave. De eerste stappen lijken evident, maar ga je ermee door dan moet je er erg voor oppassen dat het geen sprong wordt in het ijle.Eerste lijnTal van facetten van het EPD kwamen nog aan bod in de talrijke sessies en parallelle sessies van het colloquium. Maar daarbij kwam ook de eerstelijnszorg en de ouderenzorg uitgebreid aan bod.Huisarts Leo Geudens, ICT-coördinator van de huisartsenvereniging van de regio Turnhout, lichtte bijvoorbeeld het DMEC-project van zijn kring toe. Hoe bouw je een elektronisch platform voor de 'ketenzorg', en met name voor de diabetespatiënt. (DMEC= Diabetes Monitoring Educatie Coaching).Dr. Herwig Van Pottelbergh van de ICT-commissie van Domus Medica had het over het bewonersdossier in het woonzorgcentrum. Hoe koppel je het medische onderdeel aan het dossier van de huisarts, en hoe stuur je het verder aan vanuit een specifieke module voor de CRA.(*) Het jaarlijkse colloquium 'Automatisering en zorgverlening' wordt georganiseerd door het NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke VlaamsVerpleegkundigen en Vroedvrouwen) en ISV (de werkgroep van informatiesysteemverpleegkundigen). Er waren dit jaar een vijftigtal sprekers, en tijdens het colloquium is er ook een levendige 'beurs' waar bedrijven en organisaties hun diensten kunnen voorstellen.