...

Tijdens het hoofdprogramma in de voormiddag komen Frank Robben van het federale eHealth-platform en Etienne Mariën van de beleidscel van de minister van Volksgezondheid de roadmap 3.0 (actieplan eGezondheid 2019-2021) toelichten. Margot Cloet (ceo Zorgnet-Icuro) brengt er de stand van zaken van het elektronisch patiëntendossier in ziekenhuizen (EPD) ' met toelichting van projecten voor de eerste lijn, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de ouderenzorg. Dit jaar sluit het hoofdprogramma af met een debat over digitalisering in de zorg. Deelnemers zijn naast, Mariën en Cloet, Pieter Van Herck (VOKA) en Hendrik Gansbeke (Wit-Gele Kruis).In de namiddag zijn er tal van parallelsessies. Voor ziekenhuisartsen is er bijvoorbeeld een sessie over het EPD met onder meer specifieke ervaringen van het Ziekenhuis Oost-Limburg en AZ Damiaan. Daarnaast is er ook een sessie over het meten van 'patiëntgerichte uitkomsten' en risicomanagement (risicomanagement in het Imeldaziekenhuis, het implementeren outcome-indicatoren van ICHOM,') Voor huisartsen, en met name voor CRA's, is er onder meer een sessie over digitalisering en slimme processen rond de valproblematiek in de woonzorgcentra. Om het kiezen te vergemakkelijken kan men ook een 'dagprogramma' volgen rond technologie, rond transmurale communicatie en de eerste lijn, rond ouderenzorg, enzovoort.Het avondprogramma dat met VOCA health community is opgezet - helemaan nieuw dit jaar - heeft als titel: 'Artificiële intelligentie in welzijn en zorg: vloek of zegen?' De zorgsector zal 'disruptieve' systemen nodig hebben om de zorg te blijven verbeteren, om nieuwe mogelijkheden aan te wenden en om de nieuwe ontwikkelingen te kunnen bijbenen. Men stelt daarnaast de vraag of en hoe het beleid de implementatie moet stimuleren. Het volledige programma vindt u op de website van ICT4care. Wees er snel bij om u in te schrijven.