...

Volgens het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen is het perfect mogelijk om, door middel van een databank, een snelle automatische doorbetaling van het gdm en het gmd-plus te verzekeren. Die databank bevat de administratieve gegevens over de patit en die over de huisarts, maar draait op het eHealth-platform en kan dus perfect worden beveiligd. Authenticatie en versleuteling/ontsleuteling gebeurt aan de hand van de sis-kaart van de patit en het emd van de huisarts.ZekerheidThans is de huisarts afhankelijk van de ziekenfondsen. Die hebben er alle belang bij de doorbetaling aan de huisarts uit te stellen, omdat ze intussen op het geld interest kunnen innen. Bovendien kunnen de ziekenfondsen steeds een of andere reden inroepen om het geld niet te betalen. En dat maakt dat de huisarts niet alleen moet wachten op zijn geld, maar dat hij ook nooit zeker is dat het echt wel overgemaakt gaat worden.Daarom moet het mogelijk blijven dat de huisarts het geld contant int. Dat alleen garandeert hem immers volledige zekerheid dat hij het ook in handen krijgt.De voorwaarden om een dergelijke databank te creen zijn eigenlijk al vervuld, stelt het SVH. Het systeem van zo een geautomatiseerde administratieve betaling zou dus snel gerealiseerd kunnen worden.DerdebetalersregelingDat systeem gebruiken voor het gmd en het gmd-plus kan ten slotte gezien worden als een testcase. Werkt het, dan zou het ook kunnen gebruikt worden voor het toepassen van de derdebetalersregeling.Aan de hand van de administratieve gegevens over de patit in de databank en de gegevens die het eHealth kan consulteren, kan immers snel nagegaan worden of de patit voor de derdebetalersregeling in aanmerking komt, en welk remgeld voor hem van toepassing is. Ook hier is de privacy verzekerd doordat de gegevens geconsulteerd worden via het emd van de huisarts, en alleen wanneer de sis-kaart van de patitingevoerd wordt.Zonder een goede eerste lijn is onze gezondheidszorg ten dode opgeschreven, stelt het SVH nog. De overheid heeft er zelf alle belang bij de huisarts voldoende financie zekerheid te verschaffen.