...

Marc Moens is er niet over te spreken dat de overheid het licht op groen zette voor het automatische VOS . Zelfs al zijn amendementen uitgevoerd, dan nog vindt de Bvas-voorzitter het geheel wraakroepend. Op 2 februari werd het 'Wetsontwerp met diverse dringende bepalingen inzake gezondheid' goedgekeurd. Dat wijzigt onder meer artikel 11 van KB 78 en voert een verplichte substitutie door het goedkoopste equivalente middel in."We worden vierkant voor schut gezet", fulmineert Moens. "Onkelinx heeft de maatregelen van de Nationale Commissie, die op tijd op het kabinet waren, niet eens bekeken. Onze alternatieve besparingen werden meteen van de tafel geveegd. Ze speelt gewoon een spel met ons."Nu het automatische Vos wordt doorgevoerd, zal het Riziv elke maand een lijst moeten opstellen met de goedkoopste middelen. "En dan moet de apotheker die ook nog eens in huis hebben. Dat is toch je reinste waanzin!", gaat Moens verder. "Deze regeling leidt alleen maar tot slechte geneeskunde en zal de therapeutische vrijheid afschaffen."De Bvas verstuurde voor het debat in De Kamer een brief naar alle volksvertegenwoordigers. Daarin wijst het syndicaat er niet alleen op dat het wetsvoorstel ingaat tegen de therapeutische vrijheid van de arts, maar ook tegen de rechten van de patiënt. Bovendien houdt het 'automatische Vos' een begripsverwarring in tussen enerzijds het oorspronkelijke Vos - een bewust keuze van de arts - en de substitutie, die voor de apotheker een verplichting wordt.Het wetsontwerp dat aan De Kamer werd voorgelegd, bood de arts bovendien helemaal geen ruimte meer om zich tegen deze substitutie te verzetten. In de brief aan de volksvertegenwoordigers roept het Bvas op om de arts minstens nog deze mogelijkheid te geven. Het ziet ernaaruit dat de Kamer hier toch rekening heeft mee gehouden.