...

Dat blijkt na vergelijking met patiënten die dergelijke telefoontjes niet kregen. (referentie: Harrison TN et al. Journal of Clinical Hypertension. 2013;15:650)