...

In de klinische praktijk worden evenwel vaak tweekamer-ICD's ingeplant, ook zonder duidelijke indicatie voor pacing. Uit de vergelijkende studie blijkt dat patiënten bij wie een ICD als primaire preventie werd ingeplant zonder indicatie voor pacing, het gebruik van tweekamersystemen gepaard gaat met een hoger risico op complicaties ten gevolge van de ICD in vergelijking met eenkamersystemen, bij vergelijkbare sterftecijfers en ziekenhuisopnames. De auteurs voegen eraan toe dat het niet echt duidelijk is waarom in die context de voorkeur wordt gegeven aan tweekamersystemen. (referentie: Peterson PN et al. JAMA. 2013;309:2025)