...

Rufij Baeke (SVH) is niet te spreken over de brief van Marc Justaert in AK 2165. "De CM-voorzitter is niet van zijn eerste leugen dood. Hij liegt als hij beweert dat de arts-patitrelatie erop vooruit gaat met het afschaffen van de manuele gmd-verlenging. Dat is klinkklare nonsens. Het gmd-plus vereist dat je de mensen advies geeft over preventie, je doet dat aan de hand van een checklist. Hoe moet dat dan als er geen patitencontact meer nodig is?" ASGB geoleerd Het is volgens Baeke niet de enige leugen van Justaert. "De CM-voorzitter blijft maar rondbazuinen dat niemand nog van de manuele gmd-verlenging moet weten. Dat is niet waar. Het huidige systeem werkt. Tot tevredenheid van heel wat huisartsen die zelf hun geld willen ontvangen en zich niet willen overleveren aan de ziekenfondsen.Baeke vraagt zich af waarom de ziekenfondsen zich het recht toe-eigenen om huisartsen hun werkvoorwaarden op te leggen. "En waar haalt het ASGB als kleinste artsenbond het recht om zomaar voor alle huisartsen te bepalen dat de manuele gmd-verlenging moet verdwijnen? Als een huisarts het gmd cash wil innen, laat die dat dan toch doen."Op de artsenbank is het ASGB als enige voorstander van uitsluitend de automatische gmd-verlenging, zegt de SVH-ondervoorzitter. "De Bvas is ronduit tegen het afschaffen van de manuele procedure. En binnen het Kartel zijn de meningen diametraal tegenovergesteld. De GBO pleit voor een moratorium tot 2014, de manuele en automatische verlenging blijven dan naast elkaar bestaan. Het ASGB is dus geoleerd maar zou wel zijn slag thuishalen? Onaanvaardbaar noem ik dat."Erger nog: hou je alleen de automatische verlenging van het gmd over, dan is dat bijzonder nadelig voor huisartsen die de conventie weigeren, zegt Baeke. Als het gmd geheel automatisch verloopt, kan je als gedeconventioneerde huisarts het tarief niet meer zelf aanpassen. Hoger tarief "Wie het akkoord artsen-ziekenfondsen niet aanvaardt, moet zijn sociaal statuut terugverdienen en heeft dus het recht wat meer te vragen voor een raadpleging, een huisbezoek en ook een gmd. Maar dat kan niet meer als het gmd automatisch wordt verlengd." Zo bekeken is de automatische gmd-verlenging een zet om deconventie af te remmen, zegt Baeke. "Men moet toch eens aanvaarden dat van de echte huisartsen er 20 tot 25% de conventie niet ondertekenen. Dat zijn veelal huisartsen met een groot werkvolume waardoor je kan zeggen dat een derde van de patiten in Vlaanderen verzorgd worden door een gedeconventioneerde huisarts."