...

Vanaf half juni zou het 'automatisch' opladen van gegevens over uw zorgtrajectpatiënten mogelijk zijn. Dat deelde het Riziv eind vorige week mee. Op de website van de zorgtrajecten vindt u ook meer uitleg over hoe de privacy is verzekerd.Het contract van de zorgtrajecten bepaalt dat u gegevens over de betrokken patiënt doorspeelt voor anonieme verwerking. Dat moet een wetenschappelijke evaluatie van het systeem mogelijk maken. Sinds begin mei kunt u terecht op een webtoepassing en kunt u de gegevens daar manueel invoeren. Vanaf half juni biedt het Riziv ook de mogelijkheid om de gegevens 'automatisch' op te laden.Of u gebruik kunt maken van deze mogelijkheid, hangt af van uw EMD en van uw softwareleverancier. Als u de gegevens over de zorgtrajecten nauwgezet hebt geregistreerd in het elektronisch dossier én uw software laat de automatische extractie toe, dan kunt u een bestand aanmaken met de gegevens over al uw zorgtrajectpatiënten. Met de webtoepassing, die u kunt vinden via www.zorgtraject.be, kunt u dat bestand opladen. Voor meer details raadpleegt u het best uw softwareleverancier.Trusted third partyOp www.zorgtraject.be staat ook beschreven hoe de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt verzekerd. De webtoepassing maakt geen onderdeel uit van eHealth. Ze is ervan gescheiden, maar maakt wel gebruik van enkele basisdiensten van dat platform. Die verzekeren de beveiligde overdracht van de gegevens.De INSZ-nummers of rijksregisternummers waarmee u zichzelf identificeert en de gegevens over uw patiënt oplaadt, komen niet verder dan de webtoepassing en worden er niet opgeslagen. Ze worden onmiddellijk gecodeerd en kunnen dan niet meer aan een persoon worden gekoppeld. De codering is een eenrichtingsproces: niemand kan met het gecodeerde nummer het INSZ achterhalen. Er is één belangrijke uitzondering op de codering: de INSZ-nummers van de patiënten waarover gegevens zijn opgeladen worden - tijdelijk - in een afzonderlijk bestand bijgehouden. Die INSZ-nummers (alleen van patiënten) moeten immers aan de ziekenfondsen worden overgemaakt. De ziekenfondsen krijgen gewoon een lijst van INSZ-nummers - ze krijgen geen andere gegevens.Het coderen van de INSZ-nummers van artsen en patiënten is een automatisch proces. Niemand krijgt de INSZ-nummers te zien. Volgens de website vervalt daarmee de noodzaak van een 'trusted third party'.FeedbackDe opgeladen gegevens zelf worden verder versleuteld met de 'public key' van ACHIL -dat is het project van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid dat zich met de wetenschappelijke verwerking bezighoudt. Ze kunnen alleen met de 'private key' van ACHIL opnieuw ontcijferd worden. Medewerkers van het project kunnen de gegevens niet koppelen aan personen. Bijvoorbeeld bellen naar een arts om meer uitleg is dus onmogelijk.Hoe krijgt u dan feedback over waar u zich situeert met uw eigen patiënten? Die feedback wordt aangemaakt en opgeslagen per gecodeerd identificatienummer. Ook het WIV weet niet voor wie die feedback bestemd is. Opsturen van de feedback is dan ook niet mogelijk.Maar u kunt uw eigen feedback wel ophalen via de webtoepassing. U identificeert zich dan opnieuw en uw INSZ-nummer wordt langs dezelfde weg opnieuw gecodeerd. Met dat gecodeerde nummer wordt dan het passende feedbackbestand opgehaald. Niemand anders krijgt dat bestand te zien.Geen monopolieDe procedure wordt bewaakt door een 'toezichthoudend comité' van de federaal erkende artsensyndicaten. Ze werd goedgekeurd door het sectoraal comité van de sociale zekerheid (privacycommissie).Het Riziv heeft niet het monopolie op de gegevensinzameling. Ook andere instanties mogen de datacollectie op zich nemen. Ze moeten dan wel aan de vereisten voldoen: verzekerde geheimhouding, minimale kennisgeving aan de ziekenfondsen, goedkeuring door de privacycommissie en door de medicomut. Het Réseau Santé Wallon verzamelt zelf de gegevens van Franstalige artsen (zie ook AK 2242). Het Riziv verklaart dat het met het RSW daarover in contact is getreden, om het correcte verloop van de transactie te verzekeren.