...

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfonden (NCGZ) stelde een consensustekst op over besparingen in het geneesmiddelenverbruik. Dat moet voor BVAS het automatische VOS zeker afwenden. Het ASGB tilt minder zwaar aan de verplichte substitutie, en is vooral beducht voor meer bureaucratie. In de krant van gisteren belichtten we de voorstellen die het BVAS had verwoord voor het NCGZ-overleg. Door het volume te beperken van voorgeschreven antibiotica en protonpompinhibitoren (PPI) moet er 21,7 miljoen bespaard kunnen worden. Anders voert de regering het automatisch" 'voorschrift of stofnaam" in: ieder voorgeschreven antibioticum of antimycoticum wordt verplicht gesubstitueerd door het goedkoopste alternatief.Voor het BVAS is dat een 'no go'. Het Kartel heeft met het 'automatische VOS' niet zo een problemen. Zij zijn er vooral beducht voor dat, wanneer de besparingsdoelstelling niet bereikt wordt, de artsen zullen bestookt worden met allerlei ad-hocmaatregeltjes. Ze vrezen een herhaling van de situatie met het akkoord van twee à drie jaar geleden. Toen maakten allerlei regeltjes bij het geneesmiddelenvoorschrift - met een beperkt effect - iedereen het leven lastig.Een ontwerp van de consensustekst was gisteren klaar, maar de verschillende partijen konden nog bemerkingen formuleren om de tekst bij te sturen.