...

Het Riziv stuurt vandaag een mededeling rond over de datacollectie voor de zorgtrajecten. Het 'automatisch opladen' van de patiëntengegevens zal vanaf half juni mogelijk zijn. Het Riziv herinnert eraan dat het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid de gegevens verzamelt om een wetenschappelijke evaluatie uit te voeren van de zorgtrajecten. Sinds begin mei is hiervoor een beveiligde webtoepassing beschikbaar.Artsen die de gegevens niet manueel willen invoeren, zullen bovendien vanaf half juni de gegevens automatisch kunnen opladen. De voorwaarde is wel dat de leverancier van hun emd-systeem een automatisch extractiemodule systeem heeft ontwikkeld.SteuntjeHuisartsen maken zich ook zorgen over de controle die de ziekenfondsen zullen uitvoeren op de deelname aan de datacollectie. Het aanleveren van gegevens is immers een onderdeel van het zorgtrajectcontract, en in principe kunnen de ziekenfondsen weigeren de huisarts zijn forfait uit te betalen als hij niet de gegevens voor de wetenschappelijke evaluatie doorgeeft.Maar de huisarts kan ook per ongeluk een patiënt over het hoofd zien, te meer omdat bij aanvang het niet mogelijk was om een zorgtraject op eenvoudige wijze in het emd te registreren. Het zou dus goed zijn als de ziekenfondsen niet alleen controleren, maar de huisarts ook helpen. Ze kunnen de arts bijvoorbeeld op de hoogte brengen welke van hun leden met hem een zorgtrajectcontract heeft afgesloten.Het Riziv gaat nu met de ziekenfondsen na of dit mogelijk is. Overleg hierover is gaande.Ten slotte komt het Riziv ook de Réseau Santé Wallon tegemoet. Het RSW organiseerde immers zelf de datacollectie. Het Riziv zal RSW de nodige informatie bezorgen zodat het de data kan doorgeven.