...

.Omdat de aanvang van de symptomen bij de twee gevallen kort na elkaar plaatsvond, lijkt het waarschijnlijk dat de twee gevallen deel uitmaken van dezelfde overdrachtcyclus.Het nieuws is eigenlijk al enkele weken oud, maar wordt nu gemeld in het novermbernummer van de Nieuwsflash van het Agentschap Zorg & Gezondheid/Sciensano. De Aedes aegypti, de voornaamste vector van het zikavirus, komt niet in Frankrijk voor. Maar Aedes albopictus (tijgermug) is wel al wijd verspreid in Zuid-Europa. Op dit moment voeren de Franse gezondheidsautoriteiten onderzoek naar andere mogelijke gevallen om overdracht te voorkomen. Doordat de temperatuur in het najaar daalt, zijn de omstandigheden niet meer gunstig voor aanhoudende overdracht. De risico-evaluatie van het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) wijst erop dat het gevaar voor de bevolking gering is, inclusief voor zwangere vrouwen en hun baby's die nog geboren moeten worden. Het is ook weinig waarschijnlijk dat personen die naar die regio reizen, besmet geraken.