...

Een definitieve uitspraak volgt pas later maar als de Raad van State het advies van de auditeur volgt - wat in 90% van de gevallen gebeurt - valt de legale basis voor Impulseo II weg. Dat is explosief nieuws want sinds 2008 kwamen honderden duo- en groepspraktijken in aanmerking voor een financie tussenkomst in hun personeelskosten. Ongelijkheid Het besluit met de werkingsregels van Impulseo II verscheen op 3 september 2008 in het Staatsblad. Duopraktijken komen via het systeem in aanmerking voor een toelage van 8.250 euro per jaar, groepspraktijken kunnen in het beste geval aanspraak maken op het dubbele. Het geld is bedoeld als tussenkomst in de personeelskosten van een praktijkassistent(e). De auditeur volgt huisarts Peter De Bruyn uit Lier in zijn redenering dat het KB van minister Onkelinx het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel met voeten treedt omdat voor solopraktijken de geldkraan dichtblijft. De Bruyn stapte in november 2008 naar de Raad van State met een verzoek tot schorsing en nietigverklaring. Het verzoek tot schorsing werd afgewezen omdat er geen hoogdringendheid was. Maar na het advies van de auditeur is de kans wel groot dat het hoogste administratieve rechtscollege het KB vernietigt. Als alleenwerkende huisarts komt De Bruyn niet in aanmerking voor een praktijktoelage, terwijl zijn administratieve belasting even groot is als die van huisartsen in een duo- of groepspraktijk, voerden zijn advocaten aan. Het merendeel van de bestaande praktijken (70%) valt op die manier overigens uit de boot. De Bruyn onderstreept dat het niet de bedoeling is om duo's en groepspraktijken hun toelage af te pakken, maar integendeel ervoor te zorgen dat ook soloten ervan kunnen genieten. De auditeur tilt er zwaar aan dat minister Onkelinx geen rekening hield met het voorbehoud van de Raad van State. Toen de minister vooraf om advies vroeg, kreeg ze als waarschuwing mee dat Impulseo II mogelijk een "niet gerechtvaardigde ongelijkheid" zou invoeren tussen huisartsen naargelang hun praktijkvorm. Maar omdat zo'n 'advies vooraf' niet bindend is, legde ze het naast zich neer. Dode letter Verder stelt de auditeur zich vragen over het uitblijven van Impulseo III. De belofte van Onkelinx om een vervolg aan het impulsplan te breien op maat van alleenwerkende huisartsen, is twee jaar na datum dode letter gebleken. Dat versterkt alleen maar de indruk dat het Onkelinx vooral om het promoten van samenwerkingsverbanden te doen was, een vaststelling die haar advocaat overigens helemaal niet betwist.