...

Dat staat in de nieuwe richtlijnen terzake die alle artsen in het land toegestuurd krijgen. Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe wil zo orde op zaken stellen. Nu mogen zowat 300.000 mensen in ons land zonder gordel rijden. Ze hebben daarvoor een vrijstelling van hun dokter op zak. Daar komt verandering in. Alle artsen krijgen eerstdaags een lijst met aandoeningen toegestuurd waarvoor geen vrijstelling meer kan gelden. "Door een duidelijke lijst op te stellen, zullen artsen niet meer voor het minste kwaaltje een attest kunnen uitschrijven", legde Schouppe eerder al uit (zie AK 2136). Met de verstrenging hoopt de staatssecretaris tientallen levens te redden. Vrijstelling flink teruggeschroefd"Op de lijst staan aandoeningen waarvoor in het verleden wel, maar dan ten onrechte een vrijstelling werd verleend", legt Schouppe uit. "Deze negatieve lijst moet dus beschouwd worden als een referentiepunt voor de doorverwijzende arts." Die laatste moet een doorverwijzing op basis van deze lijst naar de centrale instantie die uiteindelijk de beslissing neemt, aan zijn patit afraden. De richtlijn somt een hele reeks aandoeningen op - denk maar aan zwangerschap, ademhalingsmoeilijkheden, pacemaker, borstamputatie, obesitas, zwakbegaafdheid - en geeft advies en tips om de wagen eventueel aan te passen. Zo kan een kussentje, een zacht hoesje of een stukje mousse in heel wat gevallen voor het nodige comfort zorgen. Een langere gordel kan mensen met obesitas helpen en chauffeurs met een kleine gestalte moeten een aangepaste stoel voorzien. Voor eventuele voertuigaanpassingen staat het CARA ter beschikking. In het ergste geval kan een bestuurder tijdelijk niet rijgeschikt worden verklaard. "Wie mogelijk voldoende medische redenen heeft om eventueel vrijstelling van gordeldracht te bekomen, kan om diezelfde medische redenen ook een rijgeschikheidsonderzoek worden opgelegd", besluit Schouppe.