...

De auteurs maakten een meta-analyse van acht onafhankelijke transplantatiedatabanken. Uitgaande van een acute afstotingsmodule met 11 genen met significante overexpressie bij acute afstoting, merken de vorsers op dat twee stoffen die door de FDA zijn goedgekeurd voor andere indicaties, namelijk atorvastatine en dasatinib, een gunstige invloed hebben op acute afstoting bij transplantaties. Zo kon met atorvastatine het leven worden verlengd van muizen met een ruilhart. (referentie: Khatri P et al. Journal of Experimental Medicine. 2013;doi:10.1084/jem.20122709)