...

Bij analyse van de gegevens over astma en vruchtbaarheid hebben ze vastgesteld dat 27% van de vrouwen met astma meer dan één jaar heeft moeten wachten voor ze zwanger werden. Bij de vrouwen zonder astma was dat 21%. Een significant verschil. Bij vrouwen met astma dat niet werd behandeld en niet onder controle was, was dat zelfs 30,5%. Bij de vrouwen met correct behandeld astma was dat 23,8%. Ook de leeftijd is een verergerende factor bij astmalijdsters. Het aantal vrouwen dat meer dan een jaar heeft moeten wachten voor ze zwanger werden, was hoger bij de vrouwen die pas na de leeftijd van 30 jaar beslist hadden om zwanger te worden: 32,2% tegenover 24,9%. Goed nieuws is dan weer dat vrouwen met astma, ook al moeten ze langer wachten om zwanger te raken, evenveel kinderen op de wereld zetten als vrouwen zonder astma. "Onze resultaten wijzen er ook op dat de vrouwen de negatieve effecten van astma op de vruchtbaarheid kunnen beteugelen door hun geneesmiddelen in te nemen en het astma onder controle te brengen", concludeert dr. Gade. (referentie: The European Respiratory Journal, 14 november 2013, doi: 10.1183/09031936.00148713)