...

Het Grondwettelijk Hof verwierp verrassend het beroep van Assuralia (privéverzekeringen) inzake aanvullende hospitalisatieverzekeringen. Dat ligt wel aan het feit dat er intussen een 'compromis' uit de bus kwam.Assuralia ging in beroep bij het Grondwettelijk Hof om een gedeeltelijke vernietiging te vragen van 'de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering.' Het ongenoegen bij de privéverzekeringen stoelt vooral hierop dat de ziekenfondsen vanuit een bevoorrechte positie de privémarkt inpalmen met tal van afgeleide producten: orthodontische behandelingen, terugbetalen van brilglazen, aanvullende verzekeringen enzomeer. Eerder al stapte de overkoepelende vereniging van privéverzekeringen naar het Europees Hof met een klacht over 'concurrentievervalsing' van de ziekenfondsen. Daarvoor werd België veroordeeld, en dat leidde intussen tot een 'compromis'.Geen vrijstelling Aanvullende verzekeringen mogen de ziekenfondsen nog steeds voor hun rekening nemen, maar ze kunnen minder hun speciale status uitspelen. Eerder genoten ze immers van een vrijstelling op 9,25% verzekeringstaks die privéverzekeringen wél moesten ophoesten. Alle ziekenfondsen worden inmiddels door Europa verplicht om een verzekeringsmob (mob=maatschappelijke onderlinge bijstand) te installeren voor hun hospitalisatieverzekeringen. Daarmee moeten ze in theorie klaar zijn tegen begin 2012, al wordt die periode wellicht verlengd. Verder wordt het aanvullend pakket voordelen van de ziekenfondsen nu verplicht gemaakt, wat hen minder armslag geeft.Ook de voordelen die werknemers bij ziekenfondsen genoten in vergelijking met privémaatschappijen, worden uitgevlakt.Op die manier is een en ander (deels) rechtgetrokken. Daarom onder meer zag het Hof het nut van het beroep niet meer in. Het wees alle klachten af.