...

De beroepsorganisaties van de huisarsen willen dat de overheid een voltijds verpleegkundige ter beschikking stelt van de huisartsenpraktijken, per schijf van 500 chronische patiënten met diabetes, COPD of chronisch hartfalen/hoog cardiovasculair risico.GenerischGrote praktijken kunnen een of meer verpleegkundigen tewerkstellen, maar de verpleegkundigen kunnen ook ingeschakeld worden in de Lokale Multidisciplinaire Netwerken en de huisarts kan zijn patiënt dan daarheen verwijzen. Er zijn tal van mogelijkheden om die verpleegkundige in te schakelen.De verpleegkundigen kunnen de patiënt begeleiden bij een aanpassing van zijn levensstijl. Ze kunnen de arts bijstaan om chronische patiënten beter op te volgen. En ze kunnen de uitvoering van een individueel zorgplan voor de patiënt bewaken.Het plan spreekt van een 'generische verpleegkundige', omdat die ondersteuning moet verlenen bij diverse chronische aandoeningen.Het plan Assisteo of 'Voorstel tot Multidisciplinaire Praktijkondersteuning Chronische Zorg' werd opgesteld door het Academisch Platform Chronische Zorg. Dat bestaat uit de twee 'beroepsorganisaties' van de huisartsen (Domus Medica en SSMG), uit de Academische Centra voor Huisartsgeneeskunde, en uit de federaties van de Wijkgezondheidscentra. De coördinatie gebeurt door de VUB.