...

De artsen in opleiding zijn het lijdend voorwerp van deze voorstellen om de pensioenbijdragen te regelen, luidt de reactie van dr. Deman. "Die zijn besproken op het kabinet van minister De Block, in de federale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen, nu op het overleg artsen-ziekenfondsen,... Geen enkele keer zaten we mee aan tafel. Je acht dat in geen enkele andere sector voor mogelijk."Een werkgroep van de Nationale Commissie zou, mét een vertegenwoordiging van de artsen in opleiding, het dossier nu verder bekijken. "Niet meer dan normaal", reageert Deman. "Erg dat ze dat niet van in het begin hebben gedaan."Volgens Deman voldeed het voorstel van de Riziv-administratie dat eind november op tafel lag in de Nationale Commissie aan de verwachtingen van de artsen in opleiding. "Voor ons is belangrijk dat de jaren van de beroepsopleiding meetellen voor de pensioenleeftijd. Een volledige loopbaan van 45 jaar zal in de toekomst nog meer bepalend zijn om recht te krijgen op een volledig pensioen. Wie op 30 jaar begint te werken, moet dan werken tot hij 75 is. Dat lijkt me ook voor de patiënt niet de beste zaak.""Nog om een tweede reden waren we te vinden voor het voorstel van de Riziv-administratie. Veel basisartsen zouden eigenlijk willen kiezen voor een deeltijdse beroepsopleiding. Een bevraging leerde ons dat 30% daar de voorkeur aan geeft. Als deeltijdse jaren niet meetellen, kun je een volledige loopbaan van 45 jaar helemaal vergeten.""Het UZ Leuven opperde enige tijd geleden om het pensioen van aso's te regelen via een groepsverzekering. Ook dat is voor ons bespreekbaar, zolang de jaren als assistent maar meetellen." Dokter Robert Rutsaert van het Kartel/ASGB opperde dat de beroepsopleiding zou moeten gelijkgesteld worden met gewerkte jaren. Voor dr. Deman raakt dat inderdaad de kern van het probleem, maar het Vaso heeft dat voorstel van het Kartel/ASGB niet mogen vernemen.Kartel/ASGB voerde tegen het voorstel van de Riziv-administratie aan dat zo bijna het hele bedrag van het sociaal statuut opgaat aan RSZ-bijdragen. Dat brengt voor het pensioen van de aso later maar weinig op. Het bedrag van het sociaal statuut investeren in een vrij aanvullend pensioen is veel efficiënter - zo legde Kartel-voorzitter Reinier Hueting vorige week in deze krant uit. Deman reageert dat het Vaso niet op de hoogte is van de verschillende scenario's, omdat het ook nooit bij de besprekingen is betrokken.Dr. Deman vindt het ook niet kunnen dat de voorstellen over een sociaal statuut van de aso alleen maar gaan over de pensioentoelagen. "Het sociaal statuut behelst veel meer dan dat. De markt voor sommige specialismen raakt verzadigd. Wanneer de dubbele cohorte over vier jaar afstudeert, zullen nogal wat artsen het moeilijk kunnen hebben om werk te vinden. Maar een recht op werkloosheidsuitkeringen hebben we niet."Ook zijn er bijvoorbeeld onuitlegbare verschillen in de verloning van de aso. "Netto kan dat 150 tot 200 euro per maand verschillen. Dat hangt af van het geluk, je hebt er geen vat op op welke plaats je terechtkomt. Vergoedingen voor overuren variëren tussen 0 en 10 euro. Idem voor wachtdiensten: je hebt recht op een vergoeding, maar de een krijgt niets, de andere 12 euro."Jens Tijtgat, voorzitter van het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg, kon wegens examens niet uitvoerig reageren, maar zit duidelijk op dezelfde lijn: ook hij vindt dat artsen in opleiding moeten betrokken worden bij de discussie, dat de beroepsopleiding moet meetellen als gewerkte jaren, en dat een regeling van het sociaal statuut over meer gaat dan over het pensioen alleen.