...

Aan de enquête van de Vlaamse vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding namen 678 assistenten uit verschillende Vlaamse universiteiten en opleidingsjaren deel. De inbreuken gaan voornamelijk over het toekennen van recuperatie na langdurig werken, de vergoeding voor wachtdiensten en het registreren van de arbeidstijd. Zo blijkt uit de antwoorden onder andere dat drie op de tien assistenten hun arbeidstijd niet kunnen registreren. Heel wat ziekenhuizen betalen hun artsspecialisten in opleiding geen vergoeding voor het uitvoeren van een wachtdienst (17%) of overuren (77%). En in 45% van de gevallen kunnen assistenten geen 12 uur recupereren als ze 12 uur aaneensluitend hebben gewerkt.Vaso verzamelde ook 111 loonbrieven van artsen in opleiding. Opvallend is de grote spreiding in brutoloon zonder aanvullende vergoedingen. Zo bedragen verschillen tussen het maximum- en minimumbedrag 15 tot 29%, afhankelijk van het opleidingsjaar.