Directe aanleiding van de petitie is een voorstel van de ziekenhuiskoepels eerder deze maand met betrekking tot een uniform opleidingscontract voor aso's. Wat ging vooraf?

"Begin vorig jaar stelde voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (OPEN VLD) een adviesvraag aan de Nationale paritaire commissie geneesheren-ziekenhuizen (NPCGZ) om tot een uniform contract te komen voor de Belgische aso met billijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming. Deze zouden dan wettelijk verankerd kunnen worden en een reglementair kader bieden voor de aso. Dit in tegenstelling tot de situatie nu waarbij elk ziekenhuis zijn eigen regels oplegt, en er zo goed als geen wettelijke zaken zijn vastgelegd", legt dr. Jonas Brouwers uit, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (Vaso).

De onderhandelingen over een dergelijke overeenkomst met de artsensyndicaten en ziekenhuiskoepels lopen ondertussen meer dan een jaar, eerst onder voorzitterschap van Pedro Facon, nu onder Jo De Cock. "Maar tot op heden werd nog geen akkoord gevonden", zucht dokter Brouwers. "Vaso legde vorig jaar zelf een voorstel op tafel van voorwaarden die gebaseerd zijn op de grote Vlaamse arbeidsenqûete. Met dit voorstel werd echter nooit voortgewerkt. De syndicaten kwamen ook op de proppen met een eigen voorstel, dat zelfs verder ging dan het voortel van Vaso. Maar ook hiermee werd niet mee verder gewerkt."

Op hun beurt kwamen de Belgische ziekenhuiskoepels recent met een voorstel. "Dat voorstel betekent echter meer achteruitgang dan vooruitgang voor de aso's", zegt dr. Brouwers stellig. "Zo heeft de arts in opleiding volgens dat voorstel onder meer geen recht op gegarandeerd maandloon wanneer hij of zij ziek valt, er is geen bijkomende vergoeding voor nacht- en weekendwachten wanneer deze binnen de 48 tot 60-uren werkweek vallen, assistenten krijgen slechts 20 verlofdagen en vijf wetenschappelijke dagen waarop alle wetenschapsactiviteiten dienen te gebeuren. Bovendien maakt het voorstel geen gewag van een systeem van controle op de arbeidsuren of -omstandigheden."

Allemaal zaken waar zowel Vaso als Franstalige tegenhanger Cimacs al jaar en dag voor pleiten. "In de commissie lieten we al weten zeer teleurgesteld en verbolgen te zijn", reageert Jonas Brouwers. "Dat, na een jaar volle covidcrisis, dergelijk voorstel op tafel wordt gelegd, is een echte slag in het gezicht van de assistenten."

"De VASO staat nog steeds open voor constructieve gesprekken, maar we natuurlijk ook niet naïef. Wat de ziekenhuiskoepels voorstellen is onaanvaardbaar, het kan toch niet dat dit een realistisch voorstel is? We vragen dan ook op korte termijn een sterk signaal om tot een oplossing te komen. Het is tijd om na bijna 40 jaar de arbeidsomstandigheden en sociale bescherming van aso's wettelijk te verankeren."

Directe aanleiding van de petitie is een voorstel van de ziekenhuiskoepels eerder deze maand met betrekking tot een uniform opleidingscontract voor aso's. Wat ging vooraf? "Begin vorig jaar stelde voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (OPEN VLD) een adviesvraag aan de Nationale paritaire commissie geneesheren-ziekenhuizen (NPCGZ) om tot een uniform contract te komen voor de Belgische aso met billijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming. Deze zouden dan wettelijk verankerd kunnen worden en een reglementair kader bieden voor de aso. Dit in tegenstelling tot de situatie nu waarbij elk ziekenhuis zijn eigen regels oplegt, en er zo goed als geen wettelijke zaken zijn vastgelegd", legt dr. Jonas Brouwers uit, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (Vaso). De onderhandelingen over een dergelijke overeenkomst met de artsensyndicaten en ziekenhuiskoepels lopen ondertussen meer dan een jaar, eerst onder voorzitterschap van Pedro Facon, nu onder Jo De Cock. "Maar tot op heden werd nog geen akkoord gevonden", zucht dokter Brouwers. "Vaso legde vorig jaar zelf een voorstel op tafel van voorwaarden die gebaseerd zijn op de grote Vlaamse arbeidsenqûete. Met dit voorstel werd echter nooit voortgewerkt. De syndicaten kwamen ook op de proppen met een eigen voorstel, dat zelfs verder ging dan het voortel van Vaso. Maar ook hiermee werd niet mee verder gewerkt." Op hun beurt kwamen de Belgische ziekenhuiskoepels recent met een voorstel. "Dat voorstel betekent echter meer achteruitgang dan vooruitgang voor de aso's", zegt dr. Brouwers stellig. "Zo heeft de arts in opleiding volgens dat voorstel onder meer geen recht op gegarandeerd maandloon wanneer hij of zij ziek valt, er is geen bijkomende vergoeding voor nacht- en weekendwachten wanneer deze binnen de 48 tot 60-uren werkweek vallen, assistenten krijgen slechts 20 verlofdagen en vijf wetenschappelijke dagen waarop alle wetenschapsactiviteiten dienen te gebeuren. Bovendien maakt het voorstel geen gewag van een systeem van controle op de arbeidsuren of -omstandigheden."Allemaal zaken waar zowel Vaso als Franstalige tegenhanger Cimacs al jaar en dag voor pleiten. "In de commissie lieten we al weten zeer teleurgesteld en verbolgen te zijn", reageert Jonas Brouwers. "Dat, na een jaar volle covidcrisis, dergelijk voorstel op tafel wordt gelegd, is een echte slag in het gezicht van de assistenten.""De VASO staat nog steeds open voor constructieve gesprekken, maar we natuurlijk ook niet naïef. Wat de ziekenhuiskoepels voorstellen is onaanvaardbaar, het kan toch niet dat dit een realistisch voorstel is? We vragen dan ook op korte termijn een sterk signaal om tot een oplossing te komen. Het is tijd om na bijna 40 jaar de arbeidsomstandigheden en sociale bescherming van aso's wettelijk te verankeren."