...

De assistenten in het Iris-netwerk zijn niet te spreken over de vastgelopen onderhandelingen over de nieuwe wet op de arbeidsduur van 12 december 2010 (zie ook AK 2158).De kandidaat-specialisten pikken het niet dat ze door de toepassing van de wet door de directie hun 13de maand verliezen en een kwart van hun loon moeten inleveren. Ze worden bovendien niet betaald voor een aanzienlijk deel van de wachtdiensten. CAO in de maakIntussen zou er eind deze maand een CAO voor de specialisten in opleiding worden ondertekend door de nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen. Die moet de assistenten een minimuminkomen garanderen. Maar de Bvas wil eerst dat minister Onkelinx twee eisen inwilligt: het automatische behoud van betere voorwaarden in bepaalde ziekenhuizen en de financiering van de stagediensten en -meesters zoals die geldt voor de huisartsgeneeskunde.