...

Het is een publiek geheim dat het sociaal statuut van artsen-specialisten (en van huisartsen) in opleiding niet om over naar huis te schrijven is - aso's en haio's kunnen niet rekenen op pensioenopbouw en hebben geen recht op een werkloosheidsvergoeding. De syndicaten vragen al langer om een uitbreiding van het 'sui generis'-statuut, en ook de jonge artsen in spe laten steeds meer van zich horen. Zo ook de Gentse Vereniging voor Geneesheer-Assistenten, kortweg GVGA. Eind deze maand organiseert zij het herfstsymposium 'Financiering van artsen: van aso tot pensioen'. Voor het symposium strikte GVGA enkele bekende namen: Bvas-ondervoorzitter dr. Marc Moens, hoofdgeneesheer van het AZ Sint-Jan Brugge prof. dr. Johan Kips (KU Leuven), kersvers staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Wetenschappelijke Instellingen en Fraudebestrijding Elke Sleurs (N-VA) en prof. huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent). Zij zullen onder meer het assistentenstatuut in een historisch perspectief plaatsen; de mogelijkheden tot pensioenopbouw voor ziekenhuisartsen bespreken; vooruitblikken naar 2018, het jaar waarin een dubbele cohorte artsen afstudeert; en uiteraard voorstellen doen voor een verbetering van het 'sui generis'-statuut voor aso's. Tijdens het afsluitende debat onder leiding van advocaat Johan Van Driessche, bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies, kunnen de aanwezigen vragen stellen. Niet alleen alle aso's maar ook de artsen van het UZ Gent en de universitaire en nietuniversitaire stagemeesters zijn welkom op het symposium, net als de leden van de Vlaamse en nationale verenigingen voor aso's.