...

Een ad hoc-werkgroep over de ziekenhuisfinanciering onder leiding van professor Johan Kips moest zich afgelopen vrijdag uitspreken over een ontwerptekst voor het uitvoerings-KB. Bvas reageert verheugd dat na al die jaren een akkoord hierover bereikt is. Het grootste syndicaat maakte van een invulling van dit KB al jaren een strijdpunt. Maar het rivaliserende Kartel/ASGB reageert kritisch. Voor hen biedt de tekst nog niet genoeg garanties. Niet alleen kunnen de ziekenhuizen aan de artsen luidens de overeengekomen tekst geen kosten aanrekenen die gedekt zijn door het BFM of door subsidies van de Gemeenschappen, ze zullen ook moeten aantonen dat ze de kosten zorgvuldig beheersen, stelt ASGB/Kartel in een mededeling - getekend door voorzitter Thomas Gevaert. Maar het zal voor de ziekenhuizen niet makkelijk worden dat voor artsen onomstotelijk aan te tonen, stelt dokter Gevaert in de perstekst. Wat houdt deze bewijslast exact in, vraagt hij zich af. 'Hoe en door wie kan daar een (efficiënte) controle op uitgeoefend worden?" Dat de medische raad het recht heeft meer uitleg te vragen,... het zou er nog aan mankeren, reageert hij. Het voorstel gaat lang niet ver genoeg, vindt hij. "Zo is nog altijd niet duidelijk welke kosten wel of niet aangerekend mogen worden. We begrijpen dat het onmogelijk is om een volledige lijst van alle mogelijk kosten in een KB op te nemen maar het onderscheid tussen directe en indirecte kosten en bijzondere bijdragen is nog steeds niet voldoende gedefinieerd." Volgens ASGB/Kartel is het ook nog altijd niet uitgesloten dat de afhoudingen uitgedrukt worden als een percentage in plaats van in absolute cijfers. "Als compromis kunnen we wel leven met een voorlopige afhouding in procenten bij wijze van voorschot maar die moet op het einde van het boekjaar dan gecorrigeerd worden op basis van reële kosten." Echte transparantie wordt in het huidige voorstel nog niet geboden, luidt de conclusie van Gevaert.