...

"Men vindt steeds nieuwe administratieve pietlutterijen uit", vertelt ASGB-directeur Rita Cuypers. "Zo blijken tussen de aanvraag en de behandeling van het dossier een aantal identiteitskaarten van artsen vervallen te zijn. En het Participatiefonds wil dan eerst van de nieuwe ID-kaarten een kopie krijgen. Dat soort van dingen én het gebrek aan mankracht maken dat het Participatiefonds nog helemaal niet klaar is met dossiers van 2012. Ondertussen beginnen de aanvragen voor 2013 binnen te lopen."De vertraging doet zich vooral voor met de premies voor assistentie. De Impulseo 1-dossier zouden wel afgerond zijn. Maar van de andere dossiers zou naar schatting nog een derde in behandeling zijn.Het ASGB wil nu de eis naar voren schuiven dat verwijlinteresten worden betaald op de premies, wanneer die te laat worden uitbetaald. "Wanneer de premies voor 2013 niet uitbetaald zijn vóór pakweg 20 december 2014, moet men de betrokken artsen maar interest betalen bovenop het bedrag van de premie - zoals dat bijvoorbeeld ook voor het sociaal statuut van artsen gebeurt", aldus Cuypers.