...

Impulseo biedt vandaag huisartsenpraktijken de mogelijkheid financiële steun te vragen voor het tewerkstellen van een praktijkassistent. ASGB vraagt dat de praktijken die dat willen, eventueel die steun kunnen vragen om de loonkosten van een verpleegkundige te helpen dragen.Het ASGB denkt dat die mogelijkheid nauwer aansluit bij de realiteit in veel huisartsenpraktijken. De arts schuift liever taken door naar een verpleegkundige. Het voorstel zou volgens dit syndicaat maar weinig financiële consequenties voor de overheid hebben. De omvang van de steun ligt thans vast op 6.300 euro per jaar per arts, voor minstens een derde FTE. De arts kiest voor welke functie hij die steun vraagt.Daarnaast vraagt het ASGB ook dat 'huisartsengroeperingen' Impulseo-aanvragen zouden kunnen combineren, weliswaar binnen de huidige limieten. Huisartsengroeperingen die een subsidie aanvragen voor een praktijkassistent, kunnen daarnaast geen aanvraag meer doen voor een tussenkomst in de kosten van een telesecretariaat. Dat 'cumulatieverbod' benadeelt deze groeperingen, zo stelt het ASGB.Een voorbeeldje om dat te verduidelijken. Wanneer een huisartsengroepering van vijf arten één voltijdse praktijkassistent tewerkstelt, kan voor drie artsen een subsieaanvraag worden ingediend. Er is nu geen mogelijkheid om voor de twee overige artsen een subsidieaanvraag te doen voor een telesecretariaat. Dat zou moeten veranderen.Impulseo is vandaag een bevoegdheid van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. ASGB doet dus een beroep op de goede wil van CD&V-minister Jo Vandeurzen.