...

De kritiek van het SVH als zou de conventie enkel aangenomen kunnen worden door inactieve huisartsen mee op te nemen in de berekeningen, wijst hij resoluut van de hand. "Het minieme verschil tussen de deconventiepercentages van de geaccrediteerden en de niet-geaccrediteerden bewijst dat die bewering niet klopt."Dat de specialisten uit bepaalde disciplines de conventie hardnekkig blijven afwijzen, baart de ASGB-voorzitter evenwel zorgen. "Daardoor hebben hun patiënten absoluut geen tariefzekerheid", klinkt het. "We blijven ons dan ook inzetten om dat fenomeen terug te dringen. In het akkoord is dat voornemen overigens opgenomen als actiepunt, samen met de doelstelling om het overleg te moderniseren."Een manier om de deconventiepercentages in bepaalde disciplines naar beneden te halen, is een gevoelige verhoging van de tarieven voor bepaalde ingrepen. "Maar we moeten ervoor waken dat die verhogingen geen pervers effect hebben", waarschuwt Hueting. "In het verleden hebben we bijvoorbeeld de tarieven voor oftalmologen en gynaecologen opgetrokken, maar in plaats van zich aan te sluiten bij de conventie, verhoogden de niet-geconventioneerde specialisten hun tarieven evenredig."