...

(Reacties op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, verdere uitvoering van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen.) De opwaardering van de consultaties is voor ASGB/Kartel een kernpunt in het programma, stelt dokter Thomas Gevaert. "Er is een opwaardering van alle consultaties gerealiseerd waardoor het minimumtarief op 30 euro is gebracht."Daarnaast had dit artsensyndicaat het voorbije weekend een eis op tafel gelegd dat de consultaties van de specialisten met de laagste inkomens (de minste technische prestaties) nog een extra opwaardering zouden krijgen van 2 euro. "We kregen op de Nationale Commissie maandag geen steun om dit volledige bedrag te verwezenlijken - het zal maar rond de één euro worden. Maar we zijn er toch al blij mee", aldus dokter Gevaert.Deze verhoging van de consultatiehonoraria geld onder meer voor neurologen, kinderpsychiaters, medisch oncologen, hematologen en geriaters.Ook ASGB/Kartel is deze keer tevreden met de lineaire index van 7,11% doordat de selectieve besteding van de indexmassa maar tot één procentpunt is beperkt gebleven.De klinisch biologen krijgen een iets lagere index op hun honoraria als correctie voor de volledige indexering van de forfaitaire honoraria per voorschrift. ASGB/Kartel had dat vooraf overlegd met de klinisch biologen die lid zijn.ASGB/Kartel is verheugd over de goedkeuring van de praktijkondersteuning voor huisartsen, en de compensatie die beginnende huisartsen krijgen omdat ze geen GMD's uitbetaald krijgen. Het stipt aan dat er een budget is opzij gezet om de kwestie van meervoudige bezoeken door huisartsen in woonzorgcentra te regelen.Een aantal aanpassingen van de nomenclatuur door de TGR worden ook uit de indexmassa gefinancieerd: sluiten linkerhartoortje, interventionele bronchoscopie, arteriële katheter, radiofrequente pijnbehandeling, uitbreiding OCT, interventionele radiologie (radioablatie).De kleinste sleutelwaarden in de nomenclatuur van de anesthesisten werden opgewaardeerd naar K51.Toch ergert het ASGB/Kartel zich eraan dat bepaalde 'prioriteiten' uit het akkoord niet verwezenlijkt zijn, zoals een opwaardering van de basisraadpleging voor klinisch infectiologen en medisch microbiologen. Een voorstel voor de klinisch infectiologen ligt wel al op tafel.