...

"We hebben nog maar net 150 miljoen bespaard. De vraag is hoe ver je een citroen verder kunt uitpersen", reageert Reinier Hueting (ASGB/Kartel) op de besparingsvoorstellen."Iedereen gaat er altijd aan voorbij dat de honoraria van artsen ook heel wat personeelskosten dekken. Dat is zo bij ziekenhuizen, maar ook bij huisartsen", stelt dokter Hueting. "En de lonen van het personeel worden wel geïndexeerd, daar gaat de minister juist prat op. Dat zal grote problemen geven als het blindelings wordt toegepast."De medicomut kan natuurlijk alternatieve besparingsvoorstellen doen, maar de vraag is maar of er nog bereidheid is om verder te onderhandelen. Heeft dat nog zin als het alleen maar gaat over hoe je de besparingen over iedereen moet proberen te spreiden? "Het enige positieve punt dat ik zie, is dat het idiote idee om een deel van de indexering (bij de huisartsen, nvdr) te koppelen aan het geneesmiddelenvoorschrift, is verdwenen."Het halveren van de telematicapremie vindt Dr. Hueting ook een volkomen verkeerd signaal. "We zijn net de 'roadmap' aan het uitwerken voor de richting die eHealth moet nemen in de komende vijf jaar. Artsen moeten medische gegevens gaan uitwisselen. Maar dat brengt voor de praktijk meer kosten mee dan alleen de software: mobiel internet, printers, noem maar op. Het is een eigenaardig signaal dat je dan begint met het halveren van budgetten.""We moeten de voorstellen natuurlijk eerst in detail bekijken voor we verder kunnen gaan dan een eerste reactie. Dat het extra budget voor de wachtposten zou worden geschrapt, moet ik nog bevestigd zien. In ieder geval blijven de wachtposten, wat het budget voor huisartsen betreft, voor het Kartel bovenaan staan. We zullen de 'standaardisering' blijven verdedigen. Dan volstaat het huidige budget niet, terwijl er ook ruimte moet blijven voor de nieuwe huisartsenposten."