...

Het syndicaat heeft zich altijd verzet tegen de verplichte inning via derdebetaler van de raadpleging of het huisbezoek indien ook het gmd op die wijze wordt ged. Bovendien heb je het probleem van de groepspraktijken die de via de derdebetaler betaalde gmd-honoraria gebruiken om een eerlijke verdeling van de gemeenschappelijke kosten na te streven. De logica van deze financie regeling valt weg als ook de gmd-raadpleging verplicht via derdebetaler gaat, luidt het. Vandaar dus het voorstel om met aparte getuigschriften te werken. Het syndicaat heeft het Riziv om verduidelijking gevraagd, maar wacht nog op een antwoord.