...

Onderwerp van de AFA-bijeenkomst was het thema 'mesothelioom', een kwaadaardige tumor aan long- of buikvlies die veroorzaakt kan worden door het werken met asbest en die doorgaans binnen twee jaar na de diagnose tot de dood leidt. De ziekte eist tot op vandaag slachtoffers, ze kost zo een 200 Belgen per jaar het leven. Bovendien duiken door de lange latentietijd - mesothelioom ontwikkelt zich vaak pas 15 20 jaar na de feiten - ook nu nog nieuwe gevallen op, al lijkt een toename van het aantal diagnoses dit jaar voor het eerste uit te blijven.Naast mesothelioom heeft het contact met asbest nog andere mogelijke kwalijke gevolgen, zoals asbestose, longkanker, larynxkanker en pleurale plaques. Maar het AFA voorziet enkel een schadevergoeding in het geval van mesothelioom of asbestose. (Werknemers uit de privector die kampen met long- of larynxkanker als gevolg van professioneel contact met asbest, kunnen echter aankloppen voor steun bij het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ), de grote broer van het AFA.) Bovendien moet de ziekte veroorzaakt zijn door de blootstelling aan asbest in BelgiHet AFA vermoedt dat het de meeste mensen die recht hebben op een vergoeding ondertussen heeft erkend. "Al zijn er zeker nog mensen zijn die in aanmerking komen voor een uitkering maar niet op de hoogte zijn van ons bestaan", licht administrateur-generaal van het AFA Jan Uytterhoeven toe. "Ik denk hierbij vooral aan de zelfstandigen. Momenteel komen slechts vier procent van de ingezonden aanvragen van zelfstandigen. Ik doe dan ook een oproep naar die elke zelfstandige met een dergelijke ziekte om contact met ons op te nemen."