...

Dat blootstelling aan asbest leidt tot longproblemen als mesothelioom en asbestose, is genoegzaam bekend. Recent Brits onderzoek toont aan dat asbestarbeiders ook een flink verhoogd risico lopen op hartziekte en beroerte.Anne-Helen Harding en haar collega's van het Buxton Health and Safety Laboratory in het Verenigd Koninkrijk komen tot enkele straffe conclusies: mannelijke werknemers die actief zijn geweest in de productie of bij de verwerking van asbest hebben 63% en 39% meer kans om te overlijden aan respectievelijk een beroerte of een hartaandoening. Bij vrouwelijke werknemers zijn de cijfers nog extremer: in vergelijking met de rest van de bevolking hebben zij 100% en 89% meer kans om te overlijden aan een beroerte of een hartaandoening. Er zijn ook indicaties dat de duur van de blootstelling in relatie staat tot de mate waarin de risico's verhoogd zijn.1,9 miljoen manjarenHarding publiceerde haar onderzoek in het tijdschrift Occupational and Environmental Medicine van deze maand. Haar bevindingen zijn gebaseerd op een Britse cohorte van bijna 100.000 werknemers uit de asbestsector. Gemiddeld werd de gezondheid van elke werknemer gedurende 19 jaar gevolgd. De gegevensverzameling vond plaats tussen 1975 en 2005. Bij het eerste medisch onderzoek was de gemiddelde leeftijd van de deelnemers 35 jaar. De overgrote meerderheid waren mannen (95,4%). Die waren werkzaam (geweest) in de asbestproductie of bij de verwijdering van asbest. De 4.600 vrouwen die aan de studie deelnamen, waren in hoofdzaak gewezen productiearbeidsters. Tijdens het verloop van de studie overleden zowat 1.000 deelnemers aan de gevolgen van een beroerte en 4.000 aan een hartaandoening.Link met chronische ontstekingDe cijfers spreken voor zich, meent Harding, en zijn statistisch uitermate significant, zelfs voor de kleinere vrouwengroep. Het relatief risico voor de associatie met beroerte van 2,04 bijvoorbeeld wordt geschraagd door een 95% confidentie interval van 1,64 tot 2,51. Harding zelf legt de oorzaak bij de ontstekingsreacties die asbest in het lichaam uitlokt. Want naast de traditionele risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte en diabetes, is de aanwezigheid van chronische ontstekingsprocessen en een verhoogde ontstekingsfactor een onderkende risicofactor bij het ontstaan van hart- en vaatziekten.