...

We leggen de woordvoerders van de verschillende syndicaten vragen voor over vier thema's. Die komen deze maand achtereenvolgens aan bod. In de krant van vandaag gaat het over de toekomst van het overlegmodel.Heeft overleggen met de ziekenfondsen eigenlijk wel nog zin? Zijn er alternatieven? Wat met het overleg op gemeenschapsniveau? Steeds meer bevoegdheden en budgetten worden overgeheveld - maar een structureel overleg met representatieve partners is er op dit niveau nog niet. Wat Marc Moens van de Bvas, Reinier Hueting van ASGB/Kartel en Maaike Van Overloop van AADM daarover denken, kan u vandaag lezen in onze krant.De thema's die de volgende weken aan bod komen zijn: Hoe ziet de zorg in de toekomst eruit? Zijn zorgtrajecten een goed model voor samenwerking in de eerste lijn? Welke rol krijgen ziekenhuizen? Hoe werkt de arts morgen? Wat met de opleiding, de erkenning, de navorming? En wat met het inkomen van de arts? Hoe blijven we de zorg financieren? Wat zijn de prioriteiten in het beleid?Ook op deze website besteden we vanaf volgende week uitgebreid aandacht aan de artsenverkiezingen. We brengen u onder meer de toelichting van het standpunt door de woordvoerders in een iets uitgebreider formaat.