...

Uit de enquête die Artsenkrant eerder organiseerde (nr. 2398) bleek dat de Belgische huisartsen massaal gekant zijn tegen een uitbreiding van de regeling derde betaler. Amper 12% was voorstander van een veralgemening en een meerderheid zou zelfs bereid zijn tot syndicale actie indien de regeling verplicht wordt.Actie wordt er nog niet gevoerd maar wel werd een onuitgegeven gemeenschappelijk front gevormd. Daarin is vooral Franstalig België goed vertegenwoordigd met het Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO), de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) en de Forum des Associations de Médecins Généralistes (FAG). Daarbij voegt zich de Belgische Bvas en het Vlaamse Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH). Met andere woorden, de grootste Vlaamse huisartsenvereniging Domus Medica/AADM doet niet mee. Evenmin trouwens als het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB) dat huisartsen en specialisten in haar rangen telt.Huisarts best geplaatstHet front van artsenverenigingen meent dat de huisarts als houder van het Globaal Medisch Dossier het best geplaatst is om te weten of een patiënt al dan niet financiële problemen heeft. De huisarts beslist dus of de patiënt die voor hem zit in aanmerking komt voor de regeling derde betaler. "Dit is een dienst die de huisarts aan de bevolking in nood aanbiedt. In geen enkel geval mag deze dienst verplicht of veralgemeend worden. Het gevaar bestaat dat dan de huisartsgeneeskunde in aanzien zal dalen en de arts-patiëntrelatie wordt aangetast", aldus het communiqué van de verenigingen.Voor patiënten waarvoor de regeling nodig is moet de derde betaler bovendien kunnen toegepast worden zonder kost voor de arts en "even eenvoudig en snel als via een betaalterminal waarvan de betaling niet kan worden uitgesteld onder het mom van controle door de ziekenfondsen.", zo luidt het. De RDB mag evenmin belemmerd worden door vaak onuitvoerbare eisen zoals het gebruik van de identiteitskaart.Het artsenfront vraagt de regering de verplichting uit te stellen. "Ze kan niet alleen schadelijk zijn voor de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt maar kan ook leiden tot een inflatie van uitgaven die de sociale zekerheid niet kan dragen," besluiten de vijf verenigingen.