...

De Bvas doet dat met een persmededeling die zich behoorlijk kritisch opstelt tegen de voorstellen die de voorzitters van de reflectiegroep op papier hebben gezet. Soepelere criteriaHet syndicaat zegt een grondige analyse van de tekst te hebben uitgevoerd. Het leidt hieruit af dat de New Deal niet toegankelijk is voor gedeconventioneerde artsen, dat een praktijk minimum 1.000 GMD's moet hebben om toe te treden tot het nieuwe model, dat die praktijk minstens drie werknemers in dienst moet nemen, verplicht is om richtlijnen op te stellen en audits uit te voeren,... Het stelt met aandrang een aantal versoepelingen voor:Verborgen agenda'sDe Bvas ziet een aantal verborgen agenda's achter de voorstellen. In het voorstel van de New Deal behoort het tot de minimumcompetentie van ondersteunende functie dat ze de patiënt naar de meest gepaste zorgverlener kunnen doorverwijzen. Bvas vreest dat een case manager hier de plaats zou kunnen innemen van de huisarts.In bepalingen over het basisaanbod in de praktijk en het "minimale competentieniveau" ziet het een voorbode van een "recurrente evaluatie" van de huisarts gedurende de hele carrière.Volgens de Bvas vindt de huidige minister van Volksgezondheid dat de solo-arts moet verdwijnen. Het vraagt zich af of de New Deal uiteindelijk, in plaats van een vrije opt-in, het verplichte model zal worden.Lange lijst opmerkingen Het Kartel/ASGB maakt een lange compilatie van vragen en opmerkingen. Sommige zijn vragen om verduidelijking - andere omvatten voorstellen om het plan bij te sturen.Er zijn nogal wat vragen over artsen die het akkoord artsen-ziekenfondsen - geheel of gedeeltelijk - hebben opgezegd. Hebben die effectief nog de mogelijkheid om tot het nieuwe model toe te treden? Of als een huisarts gaat werken in het model van de new deal, kan hij dan alsnog uit het tarievenakkoord treden?Hoe moeten artsen omgaan met het aanwerven van en werken met personeel. Moeten ze die bijkomende administratieve taken er nog bij nemen naast het werk voor hun patiënten? Zullen ze daarbij ondersteuning krijgen en in welke vorm?Behouden de patiënten bij het invoeren van de nieuwe praktijkvorm de mogelijkheid de dokter van hun keuze te zien? Is een inschrijving als patiënt in een New Deal-praktijk te vergelijken met de inschrijving in een wijksgezondheidscentrum? Zullen huisartsen die de nieuwe praktijkvorm willen uitproberen later nog kunnen terugkeren naar de huidige prestatiegeneeskunde?Enzovoort.Evaluatie?Daarnaast zijn er ook inhoudelijke opmerkingen.Het ASGB stelt vast dat de minister 23 miljoen euro heeft uitgetrokken voor de New Deal. Die zouden worden gebruikt voor premies die de samenwerking in de nieuwe praktijkvorm ondersteunen. Maar het syndicaat stelt dat de verschillende praktijkmodellen gelijkwaardig financieel ondersteund moeten worden. Dergelijke premies moeten er dan bijvoorbeeld ook komen voor artsen die blijven werken in de klassieke prestatiegeneeskunde.Is het zinvol om zowel een (opleidings)profiel te ontwikkelen voor een praktijkassistent als voor een praktijkverpleegkundige? Kan men niet beter inzetten op één profiel - een praktijkverpleegkundige? Het secretariaat kan dan de administratieve taken van een praktijkassistent op zich nemen. Zo bekeken is een praktijkassistent dan eigenlijk een overbodig profiel.Verder vraagt ASGB/Kartel zich onder meer af of er kwaliteitscriteria zullen ontwikkeld worden voor het GMD in de nieuwe praktijkvorm - aangezien de vergoeding voor dit dossier ook een stuk hoger zal liggen.Komen er controlemechanismen op de professionele invulling van de New Deal? Wordt er een multifactoriële outputevaluatie tussen de verschillende praktijkvormen gepland?