...

De artsensyndicaten krijgen voor hun deelname aan de besluitvorming in het Riziv geld vanuit de Riziv-begroting. Vorige week donderdag 23/11 verscheen het Koninklijk Besluit dat bepaalt welke bedragen er gelden voor de periode 2015-2018.Bedragen eindelijk bekendDe drie syndicaten krijgen voor 2015 elk een vast bedrag van 111.283 euro. Daarbovenop krijgen ze per uitgebrachte stem nog eens 51,45 euro - ook voor dat jaar. Voor 2016 tot en met 2018 worden deze bedragen aangepast aan 'de index van de consumptieprijzen' die van kracht zijn op 1 maart van het betrokken jaar'.Zo kun je berekenen dat, in 2015, de Bvas met in totaal 9.597 stemmen 605.048 euro van het Riziv krijgt, Kartel met 3.907 stemmen 312.298 euro, en Domus Medica met 3.603 stemmen 296.677 euro. In 2017 na indexering gaat het respectievelijk om 632.693 euro, 326.571 en 310.216 euro. Tussen 2014 en 2015 verloor Bvas volgens eigen berekening een kleine 150.000 euro aan inkomsten door verminderde subsidies van het Riziv, en Kartel naar schatting bijna 85.000 euro. 'Zo snel mogelijk'De bedragen werden in de lente vorig jaar door het Riziv goedgekeurd, onder andere in de Nationale Commissie en door het Verzekeringscomité. Het voorstel kreeg in juni 2016 ook het fiat van de Inspecteur van Financieën.Het duurde evenwel nog tot eind oktober jongstleden voordat de minister van begroting, Sophie Wilmès (MR) er haar goedkeuring aan verleende.Het KB stipuleert nochtans tot driemaal toe dat het zo snel mogelijk goedgekeurd en gepubliceerd dient te worden om de bedragen spoedig te kunnen uitbetalen.