...

Na de federale ministerraad van vorige vrijdag verspreidde het kabinet van federaal minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een uitgebreide persmededeling. Als het alleen van Vandenbroucke afhangt, krijgt het al meer dan twee decennia aanslepende, communautair gevoelige dossier over de planning van het medisch aanbod begin volgend jaar zijn beslag. Maar zoals de Vooruit-excellentie zelf opmerkt kan "een goede planning en kwaliteitsbewaking maar werken als de afspraken gerespecteerd worden. Dat is nu nog te vaak niet het geval en dit probleem stelt zich in het bijzonder bij de Franstalige gemeenschap."Opdat beide gemeenschappen de federale quota zouden respecteren, gaat de minister met hen overleggen en tegen januari 2022 een responsabiliseringsmechanisme uitwerken. Niets nieuws onder de zon, ook de voorganger van Vandenbroucke, Open VLD-arts Maggie De Block deed dat. Maar nu maakt de Vooruit-politicus zich sterk dat het mechanisme gerespecteerd zal worden.Bovendien wil hij uiterlijk tegen december 2021 een akkoord op zak hebben over de oprichting van een interfederaal planningsorgaan. De creatie van zo'n orgaan is voorzien in het regeerakkoord en heeft als bedoeling het medisch aanbod te plannen. Het moet ook een goede synergie garanderen met de partners. Zo kan een 'afdoende' filter geïnstalleerd worden aan het begin van de geneeskundestudies. Zou dit alles niet lukken dan heeft Vandenbroucke een stok achter de deur. Met name zal hij dan zelf een KB uitvaardigen "met federale contingenteringsattesten of een ander equivalent federaal responsabiliseringsmechanisme om de quota te handhaven."In afwachting daarvan blijft alles wel bij het oude. De ministerraad keurde de KB's goed waardoor in 2021 738 Vlaamse en 492 Franstalige artsen een Riziv-nummer krijgen. Dat is andermaal een overtal van respectievelijk 64 Vlaamse en 357 Franstalige artsen. Het quotum voor 2027 werd vastgelegd op 977 Vlaamse en 505 Franstalige artsen.Op twitter reageerde dokter Jonas Brouwers, voormalig voorzitter van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) bijzonder sceptisch. "Ik lees vooral uitstel van beslissing. De doodsstrijd van dit dossier blijft duren. Responsabilisering is er vandaag simpelweg niet omdat er geen consensus in de regering is. Dat zal in 2022 niet anders zijn. Ondertussen doet iedereen zijn goesting," zo luidt het.