...

Het samenwerkingsprotocol met de politiezones van de Zennevallei en van Rode/Linkebeek/Drogenbos omvat preventiemaatregelen en een aantal gedragscodes. Er wordt werk gemaakt van een stil alarm aan de balie en een precieze plaatsbepaling tijdens huisbezoeken.Artsen krijgen tips om hun omgeving veiliger te maken en praktische afspraken regelen de bloedafnames bij een gerechtelijke vordering.Het is de tweede keer dat de Veiligheidsprijs door de PRAAG wordt uitgereikt.Twee andere kandidaten voor de prijs waren KHOBRA - de huisartsenkring van Oost-Brabant met Leuven - en de Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen (Huisartsenkring Brugge en Omgeving).KHOBRA maakte de wachtpost en de wachtdienst volledig cash-vrij en de Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen, die vorig jaar de eerste Veiligheidsprijs ontving werkt verder aan het beveiligen van de wachtposten.Sophie Roelandt, de dochter van Patrik Roelandt en voortrekker van PRAAG, zei dat als voor één prijs deelnemen belangrijker was dan winnen, het wel voor deze was. Ze riep de huisartsen en de kringen op zich verder in te zetten voor de veiligheid, omdat iedere zorgverlener slachtoffer kan worden van agressie.Volgens de recentste cijfers gaven al 220 artsen gevallen van agressie aan bij het meldpunt van de Orde, zo vertelde Roelandt, al blijft dat vermoedelijk een heel klein tipje van de ijsberg. Artsen staan nog te tolerant tegenover grensoverschrijdend gedrag.De prijs werd zaterdag 7 december uitgereikt op de Kringvergadering van Domus Medica. Kringcoördinator Liesbeth Devreker en wachtdienstverantwoordelijke dokter Gilbert Brisaert mochten voor de Artsenkring Zennevallei een cheque van 1.500 euro in ontvangst nemen.