...

Roularta Media Group was tot nog toe voor 50% aandeelhouder van ActuaMedica, uitgever van Artsenkrant, Specialistenkrant, De Apotheker en Tandartsenkrant - en hun Franstalige tegenhangers. Het bedrijf is nu tot een overeenkomst gekomen met het Britse UBM, dat de overige 50% in bezit had. ActuaMedica is voortaan voor 100% in handen van Roularta."De strategie van ActuaMedica wordt dus duidelijk ondersteund door Roularta", zegt Ben Houdmont, ceo van ActuaMedica. "We focussen op artsen, apothekers en de ziekenhuiswereld, met tegelijk een optimale synergie tussen onze verschillende titels."In 2014 zet ActuaMedica verder in op een gemengd businessmodel, een unicum in de Belgische medische pers. "We blijven dus investeren in de recrutering van betalende abonnementen op Artsenkrant, aangevuld met een verspreiding via 'controlled circulation', waardoor onze adverteerders de garantie kriijgen dat hun doelgroepen volledig bereikt worden", gaat Houdmont verder.De unieke positie van Artsenkrant als referentie voor alle artsen - zowel huisartsen als specialisten - wordt nog versterkt. "Vergeet niet dat geen enkel ander papieren medium alle artsen elke week bereikt. Belangrijk nieuws uit de diverse disciplines krijgt nog meer dan vroeger aandacht in Artsenkrant. Ook onze congresverslaggeving bouwen we verder uit."De vijf edities voor specialisten blijven elektronisch bestaan, met France Dammel als hoofdredacteur. De papieren edities worden stopgezet en de inhoud daarvan wordt geïntegreerd in Artsenkrant. Daarnaast blijven alle huisartsen en specialisten dagelijks de elektronische nieuwsbrief van Artsenkrant ontvangen.Voor wat Belgian Oncology News (BON) betreft, wordt er gestreefd naar een betere integratie van de papieren edities en de tweemaandelijkse elektronische nieuwsbrief.Vanaf eind februari vervoegt een nieuw medium het aanbod van ActuaMedica: de Ziekenhuis- en Zorgkrant. Die richt zich tot de beslissingsnemers in de sector van de ziekenhuizen en de seniorenzorg in Vlaanderen. De hoofdredactie van deze krant wordt toevertrouwd aan Michaël Van Damme, oud-hoofredacteur van Senior Update Magazine, bijgestaan door Désirée De Poot, hoofdredacteur van De Apotheker. De Ziekenhuis- en Zorgkrant verschijnt tweemaandelijks, aangevuld door een veertiendaagse nieuwsbrief en een website.