Al geruime tijd organiseert Artsenkrant de jaarlijkse 'Prijs van de jonge huisarts'. Hiermee zetten we een pas afgestudeerde huisdokter in de bloemetjes. De prijs loopt in samenwerking met het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsgeneeskunde (ICHO) en wordt dit jaar uitgereikt op de familiedag van Domus Medica op 20 mei in Ieper (Bellewaerde). De portretten van de vijf huisartsen brengen we vanaf 7 april in deze krant.

Superman

Bedoeling is om voortaan samen met het VBS elk jaar ook een arts-specialist die zich onderscheidt te bekronen. Op die manier wil Artsenkrant een steentje bijdragen tot een positieve beeldvorming van het medisch korps, zowel van huisartsen als van specialisten. Al te vaak is het beeld van de arts-specialist in de media en bij het grote publiek immers eerder negatief. Ze komen vooral in de spotlights als er iets fout loopt. Sommige, weinig realistische, televisieseries creëren bovendien een imago van de arts als 'superman'. In de praktijk gaat het er uiteraard heel anders aan toe. Het gros van de artsen werkt hard en vaak in stilte. Binnen zijn/haar vakgebied doet elke arts zijn/haar uiterste best om patiënten op een integere en professionele manier kwalitatief optimale zorg te bieden.

Elke arts-specialist, ongeacht de setting waarin hij/zij werkt, komt voor deze prijs in aanmerking. We zoeken een specialist die een meerwaarde biedt op wetenschappelijk, praktisch of maatschappelijke gebied. Die meerwaarde moet aantoonbaar zijn op micro-, meso- of macro-niveau. Vooral gaat de aandacht daarbij naar de communicatieve, empathische en samenwerkingsvaardigheden, (sociaal) engagement, leiderschap en managementcapaciteiten, medisch wetenschappelijk onderzoek en de mate waarin hij/zij innoverende medische technieken integreert/toepast in zijn dagelijkse praktijkvoering.

Vakjury

Uit de voorgedragen kandidaten selecteert een vakjury vijf genomineerden. De jury van de 'Specialist van het jaar' bestaat uit twee artsen van het VBS (Marc Moens en Jean-Luc Demeere), twee mensen uit het bedrijfsleven (Xavier Bouckaert, CEO Roularta Media Group en Marie-Pierre Tourneur, directeur sectie gezondheid Assar architects), twee leidende ambtenaren (Pedro Facon, DG Volksgezondheid en Jo De Cock, administrateur-generaal Riziv) en twee academici (prof. em. Alain De Wever (ULB) en prof. Renaat Peleman, hoofdarts UZ Gent).

De portretten van de vijf genomineerden publiceren we tussen eind september en eind november 2017 in vijf opeenvolgende edities van Artsenkrant. De lezers kunnen een stem uitbrengen op de genomineerde van hun keuze. Wie het grootste aantal stemmen haalt, wint de prijs ter waarde van 7.500 euro. Minister Vandeurzen reikt hem uit op zaterdag 18 november.

'Specialist van het jaar' draagt bij tot positief imago

We gaan ervan uit dat de meeste kandidaten zullen voorgedragen worden door de beroepsverenigingen aangesloten bij het VBS. Maar om in aanmerking te komen voor de prijs 'Specialist van het jaar' is lidmaatschap van het VBS geen vereiste. Ook u kan dus uw kandidaat (of uzelf) naar voren schuiven.

Wat moet u daarvoor doen? Van elke kandidaat hebben we een dossier nodig met daarin het curriculum, een korte omschrijving van zijn/haar activiteiten en motivatie waarom hij/zij wordt voorgedragen. De meerwaarde moet aantoonbaar zijn op wetenschappelijk, praktisch of maatschappelijk vlak voor volgende criteria:

  1. Communicatieve en empathische vaardigheden in relatie tot de patiënten.
  2. Communicatieve en samenwerkingsvaardigheden in relatie tot collega's specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en (ziekenhuis)personeel.
  3. Extraprofessionele activiteiten binnen de gezondheidszorg. In welke mate helpt zijn/haar (sociaal) engagement het beroep/vakgebied/gezondheidszorg vooruit?
  4. Mate van leiderschap/managementcapaciteiten.
  5. Kwaliteit van het medisch-wetenschappelijk onderzoek rekening houdende met de setting (extramuraal, perifeer, universitair ziekenhuis...).
  6. Mate van integratie/toepassing van innoverende medische technieken in de dagelijkse praktijkvoering.

Het dossier dient u door te mailen naar info@vbs-gbs.org.

Al geruime tijd organiseert Artsenkrant de jaarlijkse 'Prijs van de jonge huisarts'. Hiermee zetten we een pas afgestudeerde huisdokter in de bloemetjes. De prijs loopt in samenwerking met het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsgeneeskunde (ICHO) en wordt dit jaar uitgereikt op de familiedag van Domus Medica op 20 mei in Ieper (Bellewaerde). De portretten van de vijf huisartsen brengen we vanaf 7 april in deze krant.Bedoeling is om voortaan samen met het VBS elk jaar ook een arts-specialist die zich onderscheidt te bekronen. Op die manier wil Artsenkrant een steentje bijdragen tot een positieve beeldvorming van het medisch korps, zowel van huisartsen als van specialisten. Al te vaak is het beeld van de arts-specialist in de media en bij het grote publiek immers eerder negatief. Ze komen vooral in de spotlights als er iets fout loopt. Sommige, weinig realistische, televisieseries creëren bovendien een imago van de arts als 'superman'. In de praktijk gaat het er uiteraard heel anders aan toe. Het gros van de artsen werkt hard en vaak in stilte. Binnen zijn/haar vakgebied doet elke arts zijn/haar uiterste best om patiënten op een integere en professionele manier kwalitatief optimale zorg te bieden. Elke arts-specialist, ongeacht de setting waarin hij/zij werkt, komt voor deze prijs in aanmerking. We zoeken een specialist die een meerwaarde biedt op wetenschappelijk, praktisch of maatschappelijke gebied. Die meerwaarde moet aantoonbaar zijn op micro-, meso- of macro-niveau. Vooral gaat de aandacht daarbij naar de communicatieve, empathische en samenwerkingsvaardigheden, (sociaal) engagement, leiderschap en managementcapaciteiten, medisch wetenschappelijk onderzoek en de mate waarin hij/zij innoverende medische technieken integreert/toepast in zijn dagelijkse praktijkvoering.Uit de voorgedragen kandidaten selecteert een vakjury vijf genomineerden. De jury van de 'Specialist van het jaar' bestaat uit twee artsen van het VBS (Marc Moens en Jean-Luc Demeere), twee mensen uit het bedrijfsleven (Xavier Bouckaert, CEO Roularta Media Group en Marie-Pierre Tourneur, directeur sectie gezondheid Assar architects), twee leidende ambtenaren (Pedro Facon, DG Volksgezondheid en Jo De Cock, administrateur-generaal Riziv) en twee academici (prof. em. Alain De Wever (ULB) en prof. Renaat Peleman, hoofdarts UZ Gent).De portretten van de vijf genomineerden publiceren we tussen eind september en eind november 2017 in vijf opeenvolgende edities van Artsenkrant. De lezers kunnen een stem uitbrengen op de genomineerde van hun keuze. Wie het grootste aantal stemmen haalt, wint de prijs ter waarde van 7.500 euro. Minister Vandeurzen reikt hem uit op zaterdag 18 november.