...

Twee belangrijke feiten tekenden het parcours van dr. de Permentier: de intrede van de mobiele telefonie en het eerste biologieprofiel. "Voor de komst van de gsm in België, werkten we met 'beepers' oftewel semafoons." Een tweede doorslaggevend feit was het eerste profiel in de biologie. "Toen er nog geen mobiele telefonie was, moest mijn echtgenote stoppen met werken om de praktijk te runnen en de telefoon op te nemen", vertelt dr. de Permentier. "Ik heb de komst van de eerste mobiele telefoon in België meegemaakt en dat toestel heeft mijn leven en dat van mijn vrouw totaal veranderd. Meer dan een telefoon stond een gsm voor vrijheid in de medische praktijk en vooral het einde van het 'verplicht' praktijksecretariaat."De eerste keer Het eerste profiel was een heuse shock voor heel wat artsen. "Iedereen stond versteld", vertelt dr. de Permentier. "Het was de eerste keer dat het Riziv het aantal bloedonderzoeken dat artsen voorschreven unilateraal controleerde. Dat zorgde voor een revolutie in de huisartsgeneeskunde. Het was ook de eerste keer dat er gedreigd werd. Inmiddels hebben we leren leven met de 'Riziviaanse' controles: geneesmiddelen, radiologie en ga zo maar door." In diezelfde optiek volgde de introductie van de accreditatie. "De fameuze accreditatie met de Lok's", zucht dr. de Permentier. "In de AMGES besloten we een vzw te worden. Ik dacht meteen dat we een accreditatiegroep en een Lok-groep moesten oprichten om in regel te zijn met het Riziv en vooral om de solidariteit te bevorderen." En zo zag de eerste Lok van België het licht: nr. 0001. "Sinds 25 jaar komen we een keer per maand samen. We hebben peer reviews zoals je dat nu moet zeggen, om de moraal hoog te houden en om elkaar te helpen. Het is een preventief middel tegen burn-out. Wat het wetenschappelijk aspect van de accreditatie en de Lok's betreft, dat is een andere zaak. Alles hangt af van de motivatie van de deelnemende artsen."