...

De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken antwoorddde op een vraag van Nathalie Muyle. Het CD&V-Kamerlid reageerde al snel op de berichten over hoge inkomens van sommige artsen. Naast over sommige genoemde bedragen maakte Nathalie Muyle zich zorgen over de inkomensongelijkheid tussen specialisten.Minister De Block (Open Vld) wees erop dat de bedragen die in de pers genoemd worden, om nuancering vragen. Van deze brutobedragen gaat al meteen een flink deel af dat naar het ziekenhuis vloeit. De minister citeert de Maha-studie van Belfius: gemiddeld gaat het om 39,6%. Maar in sommige technische disciplines - de minister noemt nefrologie en radiologie als voorbeelden - loopt dit percentage op tot 80.Deze regering is bezig met de herijking van de nomenclatuur - al is dat al een lange traditie, wist Nathalie Muyle. Die herijking moet meer transparantie brengen in de structuur van de tegemoetkoming, stelde De Block: hoeveel geld gaat er naar technische kosten, en hoeveel gaat er naar de intellectuele prestatie.Tot nu toe is er te veel aandacht gegaan naar technische prestaties, ten nadele van specialisten zoals jeugdpsychiaters die vooral intellectuele prestaties leveren, bevestigde de minister nogmaals.Maggie De Block maakte ook duidelijk dat de ziekenfondsen zelf mee verantwoordelijkheid dragen voor het systeem: in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen zijn ze paritair vertegenwoordigd.