...

Op 31 maart jl. begon Artsen Zonder Grenzen (AZG) met het evacueren van patiënten in Oekraïne met één medische trein. Een tweetal maanden en extra trein later heeft de hulpverleningsorganisatie in total 653 patiënten geëvacueerd, van frontlinies in het oosten naar veiligere plekken in het westen van Oekraïne. Daarvan zijn er 355 gewond geraakt als direct gevolg van de oorlog. 11% van de oorlogsgerelateerde traumapatiënten was jonger dan 18, 30% was ouder dan 60. Dat blijkt uit een recent rapport van AZG, waarin de organisatie onder meer de verhalen deelt van gewonde burgers die ze vervoerden.Volgens AZG vertellen patiënten en hun verzorgers in de trein "onvoorstelbare verhalen van kinderen, mannen en vrouwen die gevangen zitten, gebombardeerd worden in schuilkelders, aangevallen worden tijdens evacuaties en ernstig gewond raken bij explosies, door bommen, door geweerschoten, of door mijnen en granaatscherven". Sommige patiënten zeggen dat ze in hun huis gewond zijn geraakt. Anderen kwamen onder zwaar wapenvuur te liggen toen ze probeerden naar veiliger gebieden te reizen. De meeste patiënten die AZG sprak, zeggen door Russische of door Rusland gesteunde militaire troepen te zijn verwond.Artsen Zonder Grenzen kaart het gebrek aan bescherming van de burgerbevolking aan. "Veel patiënten op de AZG-trein zijn gewond geraakt door militaire inslagen die woonwijken van burgers hebben getroffen", zegt noodhulpcoördinator Christopher Stokes.En "hoewel we niet specifiek kunnen wijzen op een intentie om burgers als doelwit te nemen, betekent de beslissing om massaal zware wapens in te zetten op dichtbevolkte gebieden dat burgers onontkoombaar, en dus willens en wetens, worden gedood en gewond". AZG spreekt van een 'ernstige schending van het internationaal humanitair recht".De organisatie roept, bij monde van voorzitter Bertrand Draguez, alle gewapende groepen op om het "internationaal humanitair recht te respecteren en zich te houden aan hun verplichtingen om burgers en civiele infrastructuur te beschermen, mensen in veiligheid te laten vluchten, en een veilige en tijdige evacuatie van zieken en gewonden mogelijk te maken".AZG vraagt ook de humanitaire toegang.