...

Met dat onderzoek en de conclusie dat chirurgen vrouwen nauwelijks informeren over de risico's van een borstvergroting, haalde Test-Aankoop makkelijk de algemene pers. Alleen slaat de gehanteerde methode nergens op. "Hun manier van werken is niet alleen choquerend, individuele artsen vergelijken op basis van een namenlijst gaat ook in tegen de wet Tilmans. Die wet verbiedt reclame voor esthetische heelkunde. Hijwordt weldra van kracht.Plastisch chirurg Gaan Willemart: "We vinden dit artikel* waarin artsen met elkaar vergeleken worden alsof het wasmachines of grasmaaiers zijn, een gevaarlijk precedent."SimulatiepatiteHet bewuste onderzoek werd uitgevoerd bij 19 artsen (van wie er vier niet eens plastisch chirurg zijn en twee van hen zijn zelfs niet ingeschreven in de lijst van de Orde van geneesheren). Zoals wel meer werd een simulatiepatite ingezet. Vooral choquerend vindende chirurgen dat ze op dezelfde manier met elkaar worden vergeleken als alledaagse gebruiksvoorwerpen. Ten tweede staat in het artikel van Test Gezondheid bedenkelijk weinig informatie over de gebruikte methodologie. Nergens wordt bijvoorbeeld vermeld wat de gehanteerde selectiecriteria waren bij de keuze van de geconsulteerde artsen. Dat terwijl RBSPS altijd al benadrukt heeft dat de keuze van een erkende plastische chirurg een fundamentele stap is voor een kwaliteitsvolle begeleiding.Twee consultaties nodigTen slotte is RBSPS ervan overtuigd dat n enkele consultatie door n enkele patit niet voldoende is om de begeleiding die een chirurg biedt te evalueren. Het klassieke parcours van een patit die een plastische ingreep overweegt, beperkt zich niet tot een eenvoudige eerste consultatie. Bij een borstvergroting moeten er in de regel minimaal twee consultaties bij de chirurg plaatsvinden. Zo kan hij een volledig dossier samenstellen. Daarin staan onder meer de resultaten van een uitgebreid klinisch onderzoek, gedetailleerde informatie ter voorbereiding van de eventuele ingreep en een overzicht van de medische voorgeschiedenis. Na deze afspraken is de volgende stap een consultatie bij een anesthesist. Die bespreekt de persoonlijke voorgeschiedenis nog meer in detail. Bedoeling is omzo iedere mogelijke contra-indicatie tegen een operatie uit te sluiten.Er volgt ook een grondig onderzoekdoor een senoloog van de borsten van de patit, om iedere mogelijke indicatie van borstkanker te kunnen uitsluiten.In zijn onderzoek heeft Test-Aankoop blijkbaar enkel het begin van het proces bestudeerd, om daaruit dan enkele overhaaste conclusies te trekken.Geen commercie activiteitRBSPS beklemtoont opnieuw dat geen enkele esthetische ingreep vrij van risico is. Een esthetische ingreep kan dus nooit als een commercie activiteit beschouwd worden. De vereniging blijft alles in het werk stellen om een wettelijk kader te creen dat een einde kan maken aan de commercialisatie van de esthetische chirurgie. Naast de nieuwe wet hoopt de RBSPS nu dat de competentie- en opleidingsvereisten voor het beroep worden geregeld. Verder dringen de chirurgen aan op veiligheidsnormen voor de centra waar de ingrepen worden uitgevoerd.