...

Afgelopen maandag kwam op de Nationale Commissie de begroting al even ter sprake.Het slechte nieuws is dat er geen speelruimte is. Als artsen nieuwe zaken willen, zullen ze daarvoor zelf het geld moeten vinden. En dus zelf met besparingsvoorstellen moeten komen.Nieuwe voorstellenMarc Moens heeft geen ideeën tekort voor nieuwe maatregelen. Als hij het allemaal optelt, komt hij aan een bedrag van 400 miljoen euro. Een verhoging van het honorarium voor een consultatie bij de huisarts en de kleine specialisten zou gerechtvaardigd zijn, geeft hij als voorbeeld. Maar geld is er niet en artsen zijn besparingsmoe. De begroting moet klaar zijn tegen 4 oktober.De ziekenfondsen nemen het op zich om het voorstel voor de begroting van de ziekteverzekering uit te werken, legt dr. Hueting uit: "Ze zullen dat dit jaar veel beter moeten overleggen met de zorgverleners, omdat er nu andere regels gelden voor een meerderheid in het Verzekeringscomité." Andere jaren raakte het voorstel van de ziekenfondsen wel goedgekeurd, ook zonder meerderheid van de zorgverleners. Maar vanaf dit jaar moet er tevens een meerderheid gevonden worden op de banken van de zorgverleners.Marc Moens wijst erop dat minister De Block beloofd heeft om een psychologisch consult terug te betalen. Ze zou daar 25 miljoen euro voor reserveren. "Maar noch Jo De Cock, noch Ri De Ridder hadden al een idee waar dat geld vandaan moet komen." Marc Moens hoopt voor de psychologen dat het niet bij aankondigingspolitiek blijft.Volgens dr. Hueting moet er voor de begroting 2018 zeker nog een bedrag van, schat hij, 29 miljoen euro gevonden worden. "Dat is het bedrag dat uit de gereserveerde bedragen voor nieuwe maatregelen in 2017 werd gehaald om een stuk van de (gedeeltelijke) indexering mee te betalen." Niet alle nieuwe maatregelen waarvoor een budget is gereserveerd, worden al van het begin van het jaar van kracht, zodat het voorziene jaarbedrag niet helemaal wordt opgebruikt - en daar kwam dat geld vandaan.. "Maar in 2018 moet voor de maatregelen die intussen van kracht zijn geworden, wel het hele jaarbudget worden opzijgezet."