...

Begin deze week kondigde dokter Philippe Devos aan dat hij er de brui aan geeft als nummer één van de Bvas. Het voorval zet meteen het debat op scherp over de rol en de toekomst van de artsensyndicaten.Gevraagd naar een reactie zegt Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel het ontslag van de Bvas-topman heel erg te betreuren. "Heel jammer. Op de medicomut en in andere overlegorganen was Philippe steeds een aangename collega. In het algemeen heb ik het grootst mogelijke respect voor elke arts die een mandaat opneemt."Dokter Van Giel heeft alle begrip voor de beslissing. "Een leidende functie bekleden in een artsenorganisatie en dit combineren met een klinische praktijk en een gezin is niet evident. Het is zwaar en soms echt heel moeilijk", zegt hij. Dat weinig artsen bereid zijn om syndicaal actief te worden, verwondert Roel Van Giel niet. "Het duurt 10 à 15 jaar om een praktijk uit te bouwen. En als je dan een mandaat opneemt, zou je die vervolgens enkele jaren on hold moeten zetten...Dat is natuurlijk niet evident."Zelf werkt dokter Van Giel halftijds sinds hij ondervoorzitter werd van de Vlaamse huisartsenvereniging. "Ook dan blijft het moeilijk. Je moet heel veel snoeien en terugkeren na mijn mandaat wordt lastig. Tegelijk wil ik als voorzitter de voeling met de praktijk niet verliezen. Daarom blijf ik ook als arts werken."De oplossing bestaat er volgens Roel Van Giel uit om te professionaliseren. "Bij Domus Medica verdelen we de taken zoveel mogelijk, het team bereidt veel voor en we bieden ondersteuning. Niet enkel artsen maar ook andere teamleden nemen deel aan commissievergaderingen. En we trachten onze mandatarissen te vergoeden. Al is dat natuurlijk verre van een vervangingsinkomen." Volgens de Domus Medica-voorzitter wordt het steeds moeilijker en complexer. "Artsen en artsensyndicaten worden steeds meer bevraagd. Het aantal commissies waarin we moeten zetelen neemt toe. Ook elders is onze aanwezigheid vereist. Dat was echt extreem tijdens de covid-pandemie maar ook los daarvan neemt de druk toe."