...

Negen op tien artsen (87%) is bereid een zogenaamd 'summarized electronic health record' over hun patiënten naar Vitalink op te laden - zo een SumEHR bevat de medische kerngegevens over een patiënt om de continuïteit van de zorg te verzekeren. Het klassieke voorbeeld is het signaleren van een penicillineallergie.Oude en nieuwe kopzorgenToch koesteren zeven op tien artsen (68%) nogal wat twijfels. Ze vrezen dat de privacy onvoldoende beschermd is. Ze vragen zich af in hoeverre ze zelf aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer het SumEHR lacunes vertoont. Iets minder dan de helft van de artsen (46%) zijn er nog steeds niet van overtuigd dat de overheid de elektronische overdracht van gegevens voldoende beschermt.Een goede helft van de huisartsen (53%) denkt dat ze kwaliteitsvolle SumEHR's kunnen aanleveren. Artsen geven zichzelf maar een voldoende (gemiddeld 6,36 op tien) voor de kwaliteit van hun elektronische medische dossiers. De grootste groep (18%) geeft zichzelf een zeven. Niemand geeft zichzelf een tien.Waar vier vijfden (82%) het alleszins over eens is, is dat de overheid de artsen voor het werk van SumEHR's moet vergoeden.Beperkte enquêteDe resultaten moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd: 56 artsen hebben de enquête beantwoord, terwijl er rond de 300 werden aangeschreven (responsgraad van 18,6%).De resultaten van de enquête werden gisteren door de voorzitter van de Artsenkring van Halle en omgeving, dr. Frank Mertens, voorgesteld bij het begin van het jaarlijkse symposium van de kring.Dat symposium was gewijd aan het actuele elektronische medische dossier van de huisarts. Wat wil de overheid bewerkstelligen door het delen van medische gegevens te promoten? Wat zijn de gevolgen daarvan voor de huisarts? Meer daarover leest u in de Artsenkrant van 30 januari.