...

Dat bureaucratie de artsen daarbij een doorn in het oog is, wekt zeker geen verbazing. Acht op tien van de huisartsen besteden wekelijks 5 uur of meer aan administratie. Bij één huisarts op de zeven loopt dat zelfs op tot meer dan 15u per week. Bij de specialisten besteedt ook ruim 80% wekelijks meer dan 5 uur aan 'red tape', en 23% zelfs meer dan 15 uur per week.Van de huisartsen in de enquête werkte 61% in een solopraktijk, 38% in een groepspraktijk en 1% in een wijkgezondheidscentrum. Driekwart (76%) van de huisartsen die antwoord gaven, gaven de voorkeur aan het zelfstandigenstatuut, terwijl 16% een werkgeverscontract verkiezen. De overige 8% gaven geen voorkeur aan.De helft van de specialisten (49%) verkiest een combinatie van een ziekenhuis- en een privépraktijk. Veertig procent geeft aan liever alleen in het ziekenhuis aan de slag te gaan. Zes procent zweert bij een privépraktijk.De huisartsen vinden een wachtdienst zinvol maar erg belastend. Als de wachtdienst niet verplicht zou zijn, zou maar de helft van de artsen er nog aan deelnemen.Meer dan de helft van de specialisten (57%) vindt dat de medische raad niet voldoende in de pap te brokken heeft in het ziekenhuis - 77% vindt dat de MR meer macht moet krijgen. Bijna zeven op tien van de specialisten zijn voorstander van ziekenhuisnetwerken.Een uitbreiding van de verplichte derdebetalersregeling hoeft niet voor 62% van de huisartsen.Van de specialisten is maar 29% voorstander van de forfaitaire financiering van laagvariabele zorg, niet minder dan 71% is tegen.De Bvas onthield ook uit de enquête dat 66% van de specialisten en 65% van de huisartsen die reageerden, vonden dat een artsensyndicaat de prestatiebetaling moet verdedigen. Van de huisartsen vond 54% dat er alleen een prestatiebetaling zou moeten zijn.De online-enquête werd gevoerd bij 1.295 lezers van RMN-bladen.