...

In het derde trimester moeten huisartsen de geïntegreerde premie voor 2016 aanvragen. De procedure daarvoor werd nog niet bekendgemaakt op de website van het Riziv. Domus Medica vraagt om de geplande timing aan te houden. Het stelt dat, als er problemen zijn om na te gaan of artsen een bepaald criterium haalden, het Riziv dit als voldaan moet beschouwen.Criteria 2017Ook de criteria voor de premie van 2017 zijn ondertussen nog niet vastgelegd.Voorbije vrijdag werd een werkgroep daarover samengeroepen.Domus Medica stelt voor om, gezien de moeilijkheden dit jaar, voor volgend jaar dezelfde basislijn aan te houden.Ook de Bvas dringt erop aan dat er snel duidelijkheid komt over de criteria voor 2017. Het wil voor de meeste criteria in 2017 dezelfde drempels aanhouden als in 2016. Zo is er onzekerheid over het informed consent: hoe goed geïnformeerd zijn de burgers in werkelijkheid? En over de SumEHR's: wat is de aansprakelijkeheid van de arts? Wat hoofdstuk IV betreft, stelt dat nogal wat artsen problemen ondervinden met hun software.Wat Recip-e en eFact betreft, mogen de drempels van de Bvas omhoog. Maar artsen kunnen niet altijd eFact gebruiken omdat de patiënt niet altijd zijn eID bij zich heeft, of omdat ze er problemen mee hebben.Bvas merkt ook op het systeem nog te vaak uitvalt.